SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Untuk apa-apa bicara berkaitan akhlak dan tasawuf.

SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby MUSAFIR_KK on Fri Jun 13, 2008 11:47 am

SIAPAKAH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM?
APAKAH SIFAT2 PEWARIS INI?
APAKAH KELEBIHAN BERSERTA DENGAN PEWARIS INI?
DIMANAKAH KITA BOLEH MENEMUI MEREKA?
APAKAH PILIHAN LAIN BAGI MEREKA YANG TAK DAPAT MENEMUI PEWARIS INI (UNTUK MENDAPAT SYAFAAT)?


(Tulisan ini berdasarkan pengalaman serta perjalanan kerohanian berserta salah seorang Shaikh yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaat)


RUJUKAN UTAMA:

1. Qalaid Al-Jawahir - Biografi Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani oleh Shaikh Muhammad ibn Yahya at-Tadifi Al-Hambali

2. Fathur-Rabbani- Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu Anh

3. Jila Al-Khawathir - Shaikh Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu Anh

4. Futuhatul Makkiyyah - Shaikh Ibn Arabi Radhiallahu 'Anh

5. Risalah Naqsyabandiah- Shaikh Yahya Al-Kholidi Radhiallahu 'Anh


Segala puji tertentu bagi Allah. Salawat salam kepada Sahibul Asrar Sayyidina Muhammad Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam, Ahlul Bayyit yang suci, para Sahabat yang mulia serta sekalian Aulia' Allah sehingga akhir zaman.


Nabi Muhammad Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam adalah Nabi dan Rasul terakhir bagi Ummat ini. Siapakah yang akan memimpin Ummat ini setelah ketiadaan Baginda.? Siapakah yang akan mendidik Ummat ini dengan ilmu syari'at dan ilmu kerohanian?. Siapakah yang akan membawa manusia ini mengenal diri serta penciptanya?

Kerana manusia selamanya memerlukan pemimpin Rabbaniyyah yang menunjukki kepada hakikat kebenaran dan keTuhanan bagi membebaskan dirinya daripada kekufuran dan kesyirikan. Kitab serta aqal sahaja tanpa pemandu yang menunjuk arah akan menyebabkan manusia menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Ini kerana aqal manusia yang terbatas kemampuannya tidak dapat menyelami segala rahsia KeTuhanan yang tersembunyi. Nafsu jahat yang bersemadi dalam batin pula akan sentiasa mengajak kepada membuat fasad dan penyelewengan.

Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi waSallam telah mendidik serta mencurahkan Ilmu zahir dan Ilmu Kerohanian kepada para Sahabat Baginda yang mulia Sayyidina Abu Bakar Radhiallahu 'Anh, Sayyidina Umar Radhiallahu 'Anh, Sayyidina Uthman Radhiallahu 'Anh dan Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah. Mereka ini kemudiannya mencurahkan pula Ilmu suci ini kepada Sayyidina Hassan, Sayyidina Husain, Sayyidina Salman Al-Farisi serta sahabat lain Radhiallahu 'Anhum Ajmain.

Demikian Sayyidina Hassan, Sayyidina Husain serta sahabat lain Radhiallahu 'Anhum Ajmaiin telah mencurahkan ilmu tersebut kepada generasi Tabiin berikutnya. Dan sambung menyambung warisan ilmu ini dari satu generasi Shaikh kepada Shaikh berikutnya sehingga akhir zaman. Dan pewaris terakhir adalah Imam Al-Mahdi Alaihis-salatu Wassalam.

Sabda Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam :

"Tidak akan masuk neraka seorang muslim yang telah melihat dia akan daku. Dan tiada pula masuk neraka, mereka yang melihat ia akan orang yang melihat ia akan daku sehingga 70 lapisan wasitah sekalipun. Maka sesungguhnya mereka itulah khalifah- khalifahku (pewarisku) pada menyampaikan syariatku dan memimpin Ummatku pada jalan ketuhanan dan ubudiyyah yang sebenar. Dengan syarat mereka tetap pada syari'atku."

[b](Riwayat Khatib daripada Abdur-Rahman bin Uqbah)Dan sabda Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam lagi:

"Hairan oleh Allah daripada satu-satu kaum yang masuk syurga bertali-tali (ya'ni bergantung satu kepada satu beberapa banyak Shaikh kepada Shaikh yang lain)

(Riwayat Bukhari)
Ghawthul A’zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu ‘Anh berkata :

Dalam semua itu mereka mengikut teladan daripada pengikut-pengikut Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam yang terkenal sebagai ‘golongan tasawwuf’ yang telah meninggalkan semua urusan keduniaan untuk berdiri di pintu Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam dan berada hampir dengan baginda. Mereka menyampaikan khabar sebagaimana mereka menerimanya secara langsung daripada mulut Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam .
Imam Ja'far ash-Shadiq Radhiallahu 'Anh berkata:

“Tidak akan meninggal dunia salah seorang dari kami kecuali ia akan meninggalkan seseorang yang akan meneruskan missinya, berjalan di atas sunnahnya dan melanjutkan dakwahnya.”
Berpegang teguhlah dengan 'Tali' ALlah
Last edited by MUSAFIR_KK on Thu Jun 19, 2008 12:39 pm, edited 8 times in total.

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Fri Jun 13, 2008 12:09 pm

sambungan.....

INSAN KAMIL MUKAMMIL YANG HAMPIR DENGAN ALLAH (SEMPURNA MA'RIFAT)

Dari Sirrul Arar, Ghawthul A'zham Shaikh Muhyidddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh menyebut.

Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya:
“Katakanlah: ‘Inilah jalanku, yang aku dan orang-orang yang mengikuti daku menyeru (manusia) kepada Allah dengan basirah (penyaksian yang jelas). Maha Suci Allah! Dan bukanlah aku dari golongan musyrikin”. (Surah Yusuf, ayat 108).

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan "orang yang mengikuti daku" adalah manusia sempurna, guru kerohanian yang sebenar yang akan datang selepas Nabi Muhamamd Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam yang akan mewarisi ilmu batin baginda dan kebijaksanaan baginda dan yang akan berada hampir dengan Allah.
Manusia yang demikian digambarkan sebagai

‘pelindung dan pembimbing sebenar’. (Surah al-Kahfi, ayat 17).PEMEGANG HIKMAH

Shaikh pewaris Nabi adalah pemegang Hikmah kebijaksanaan sebagaimana Sabda Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam :


“Pemegang hikmah kebijaksanaan adalah pewaris nabi-nabi. Penduduk langit mengasihi mereka dan di atas muka bumi ini ikan-ikan di laut bertasbih untuk mereka hingga kepada hari kiamat”.
PEMEGANG AMANAH KENABIAN

Mereka (Shaikh pewaris Nabi) adalah pemegang amanah Kenabian sebagaimana yang disebut oleh Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh :

Wali-wali yang menjadi guru memiliki kehampiran yang serupa dengan Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam dengan Tuhannya. Amanah dan penjagaan terhadap ilmu ketuhanan yang serupa dianugerahkan kepada mereka. Mereka merupakan Pemegang sebahagian daripada kenabian, dan diri batin mereka selamat di bawah penjagaan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.Berpegang teguhlah dengan 'Tali' ALlah
Last edited by MUSAFIR_KK on Wed Jun 25, 2008 10:01 am, edited 2 times in total.

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Sat Jun 14, 2008 11:16 am

sambungan....

MEMPERTAHANKAN AQIDAH YANG HAQ

Sepanjang sejarah kegemilangan Islam dan sesudahnya...ketika manusia mula menyimpang dari kebenaran dengan mencipta ideologi dan kelompok sendiri berdasarkan pemikiran aqal dan nafsu, Shaikh2 yang mulia ini telah tetap teguh berdiri mempertahankan 'Aqidah yang benar sebagaimana yang diterima dari Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Diantara yang perlu disebut disini : Shaikh Junaid Al-Bghadadi Radhiallahu 'Anh, Imam Al-Ghazali Radhiallahu 'Anh, Ghawthul A'zham Shaikh Abdul Qadir Jilani Radhiallhu 'Anh, Shaikh Bahauddin Shah Naqsyabandi Radhiallahu 'Anh adalah tokoh2 gemilang yang memberi nafas baru kepada agama dengan mempertahankan 'aqidah yang haq serta membuka jalan2 baru untuk beramal sebagaimana yang diterima daripada Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Selain ini adalah Imam2 Mujtahid Fiqh, Imam Malik Radhiallahu 'Anh, Imam Hanafi Radhiallahu 'Anh, Imam As-Shafie Radhiallahu 'Anh dan Imam Hambali Radhiallahu 'Anh. Mereka2 ini tidak syak lagi adalah pewaris Nabi dan Aulia Allah yang haq.TABLIGH DAN DA'WAH KEPADA MANUSIA

Sesuai dengan pemegang amanah KeNabian, Shaikh2 inilah sebenarnya yang telah bertanggungjawab untuk menyampaikan seruan Tauhid Lailah Illa-Allah Muhammadur-Rasulullah kepada seluruh manusia, diseluruh pelusok dunia.

Berkat perjuangan dan pengorbanan mereka, seruan dan ajaran mereka, bendera Islam berkibar dari Masyriq ke Maghrib. Tempat mereka menjejak kaki mereka yang mulia, menjadi tempat yang mendapat Rahmat dan Ni'mat Allah Ta'ala yang melimpah ruah.

Dalam hal ini Ghawthul A'zham Shaikh Abdul Qadir Jilani Radhiallhu 'Anh berdiri dihadapan sebagai Aulia Allah yang menyumbang kepada penyebaran Kalimah Tauhid yang suci.

Kita nukil dari Qala'id Al-Jawahir - biografi awal Shaikh seperti berikut :

Lebih 1,000 murid beliau menjadi Aulia’ Allah dan menyebarkan agama Tauhid keseluruh muka bumi. Dengan Ilmu kerohanian Shaikh yang mereka warisi mereka telah mendidik pula generasi kemudiannya kearah keimanan dan ketaqwaan.
(Dari Qala’id Al jawahir)


Penterjemah “Sirrul Asrar” Syaikh Tosun Bayrak al-Jerrahi berkata dalam Pengenalannya :
Shaykh ‘Abd'al-Qadir al-Jilani, (Radi Allahu ta'ala‘Anhu) as the model of a Sufi saint, through his nasiha, azkaar and salawaat, through giving a living reality to Islam, in his complete surrender to the Will of Allah (Subhanhu wa ta'ala) and in his showing of tawakkul (trust in Allah) and through his teaching and preaching converted more than five thousand Jews and Christians to Islam while more than a hundred thousand ruffians, outlaws, murderers, thieves and bandits repented and became devout Muslims and gentle dervishes, explains Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti in his “Introduction” to the translation of Sirr al-Asrar (The Secret of Secrets, p XXXI). Shaykh ‘Abd'al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu ta'ala‘Anhu) says in the 35th Discourse (khutba) in Al-Fath-ur-Rabbani (The Endowment of Divine Grace) that this was among the blessings of our beloved Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him.

[ Shaikh Abdul Qodir R.A sebagai kekasih Allah melalui nasihat-nasihat, zikir dan solawat serta penyerahan mutlaq kepada Allah Taala, telah mengislamkan lebih 5,000 orang Kristian dan Yahudi dan lebih 100,000 orang penyamun, pembunuh, perompak telah bertaubat melalui tangan beliau dan berubah menjadi orang yang alim dan taqwa. ]Berpegang teguhlah dengan 'Tali' ALlah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Sat Jun 14, 2008 5:42 pm

sambungan.........

MENDIRIKAN AMR BIL MA'RUF NAHYI ANIL MUNGKAR

Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala serta Sunnah Nabi, mereka2 ini menda'wahkan manusia kepada kebaikan dan kebajikan serta mencegah mereka daripada kejahatan.

Mereka berdiri teguh dengan prinsip kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menghadapi sultan, wizurai, hakim2, pegawai2 pemerintah2 serta manusia umum seluruhnya yang menyeleweng serta yang membuat kezaliman.

Satu contoh dari kisah Shaikh Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh

Petikan dari Qalaid Al-Jawahir :

Shaikh 'Abd al-Qadir's Jilani Radhiallahu Anh's outspokenness in enjoining what is right and fair, and forbidding what is wrong and unfair [al-amr bi'l-ma'ruf wa 'n-nahy 'ani 'l-munkar].
Daripada al-Hafiz 'Imadu 'd-Din ibn Kathir, in his Ta'rikh [Sejarah]:

"He occupied a commanding position in the fields of Prophetic Tradition [Hadith], Islamic jurisprudence [fiqh], and religious exhortation [wa'z], and in the sciences concerned with the facts of real experience ['ulum al-haqa'iq]. He had an excellent bearing [samt], and he normally maintained a dignified silence [samt], except when it came to enjoining what is right and fair, and forbidding what is wrong and unfair [al-amr bi'l-ma'ruf wa 'n-nahy 'ani 'l-munkar]. He never restrained his tongue from enjoining what is right and fair, and forbidding what is wrong and unfair, whether his targets were the Caliphs, the Viziers, the Sultans, the judges, the privileged few, or the people at large. He used to address them openly and frankly on such matters, in public situations, from the pulpits [of the mosques], and at special gatherings and receptions. He would rebuke anyone who made friends with tyrannical oppressors, and, since he was acting entirely for the sake of Allah, he was unaffected by the censure of any critic.

Daripada al-Hafiz 'Imadu 'd-Din ibn Kathir, in his Ta'rikh (Sejarah) berkenaan Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani:

Beliau tak pernah menahan lidah beliau daripada menyeru kepada Amr bil Ma’ruf Wan Nahyu –Anil Mungkar samada kepada Khalifah yang memerintah, Vaizurai, Sultan, Hakim atau umum manusia seluruhnya. Beliau memberi peringatan dan amaran tersebut dalam perjumpaan-perjumpaan umum, diatas mimbar masjid, dan perjumpaan-perjumpaan khas. Beliau menyelar siapa saja yang bersahabat dengan pelaku-pelaku kezaliman.

petikan di tempat lain :

When al-Muqtafi bi-Amri'llah, the Commander of the Believers [Amir al-Mu'minin], appointed Abu 'l-Wafa Yahya ibn Sa'id ibn al-Muzaffar, commonly known as Ibn al-Mizham az-Zalim [Son of Push-and-Shove, the Tyrant], to the office of judge, the Shaikh addressed him from the pulpit, saying: 'You have set in authority over the Muslims the most tyrannical of tyrants. What explanation will you give tomorrow [on the Day of Resurrection], in the presence of the Lord of All the Worlds, the Most Merciful of the merciful?' On hearing this, the Caliph shook and trembled, then burst into tears. He promptly dismissed the judge concerned."Sekali peristiwa Amir ketika itu al-Muqtafi bi-Amri'llah, melantik Abu 'l-Wafa Yahya ibn Sa'id ibn al-Muzaffar yang dikenali sebagai Ibn Mizham az-Zalim kepada jawatan hakim, Shaikh berucap dari atas mimbar, "Engkau telah melantik seseorang sangat zalim yang berkuasa atas orang Islam. Apakah penjelasan engkau besok (di akhirat nanti )dihadapan Raja sekalian Alam, Tuhan Yang Amat Mengasihani dari yang Mengasihani?

Mendengarkan perkataan ini Amir berkenaan terus menggeletar lalu menangis ketakutan. Kemudian terus memecat hakim berkenaan.Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Mon Jun 16, 2008 5:05 pm

sambungan ........

Jadi mereka inilah Aulia' Allah

Yang diisyaratkan oleh Allah dalam KalamNya:

Yunus [10:62] Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.Dan mereka inlah juga yang dipanggil Mursyid

Keranan sifat mereka Rasyid mendidik dan menunjukkan manusia kepada keTuhanan.


Mereka inilah juga Alim Ulama' yang sebenar.


Berkata Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh :

Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam bersabda, “Tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil”. Orang alim adalah orang yang telah memperolehi pengetahuan tentang hakikat atau yang sebenar, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Pengetahuan demikian diperolehi dengan terus menerus berzikir nama keesaan Yang Maha Suci dengan lidah rahsia. Orang alim adalah orang yang zat dirinya ditukarkan kepada cahaya suci oleh cahaya keesaan. Allah berfirman melalui rasul-Nya:

“Insan adalah rahsia-Ku dan Aku rahsianya. Pengetahuan batin tentang hakikat roh adalah rahsia kepada rahsia-rahsia-Ku. Aku campakkan ke dalam hati hamba-hamba-Ku yang baik-baik dan tiada siapa tahu Keadaannya melainkan Aku.”
Dan mereka juga ahli Sufi yang sebenar!


Kerana Sufi adalah panggilan kepada mereka yang telah mencapai maqam kesucian yang sempurna sehingga terbuka hijab menghadap Allah Azza WaJalla. Serta dapat mushafahah dengan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Ghauthul A’zam, Shaikh Abdul Qaadir Jilani Radhi- Allahu anhu menerangkan : Seseorang tidak dapat dikatakan Sufi sehingga dia sampai ke maqam dimana dia di anugerahi pandangan kepada Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam didalam mimpinya dan diberi arahan dan tegahan. Jika keadaan ini terjadi maka hatinya akan dinaikkan ke maqam lebih tinggi serta disucikan batinnya. Beliau seterusnya akan memperoleh kehampiran dengan Allah Ta'ala sementara tangannya didalam pimpinan tangan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

(Fathur-Rabbani)Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Tue Jun 17, 2008 12:31 pm

SIFAT-SIFAT SHAIKH PEWARIS NABI

Semua Shaikh2 yang mulia yang mewarisi Ilmu Nabi ini telah memberi PERINGATAN tegas untuk memilih Shaikh yang benar dengan memberikan beberapa panduan. Kerana dizaman Ghawthul A'zham Shaikh Muhyddin Shaikh Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh sendiri pun telah ada orang2 yang menyamar sebagai Shaikh untuk mengaut keuntungan duniawi daripada manusia.

Memilih pemimpin yang salah akan membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Jadi awaslah dan mohonlah pertolongan Allah Ta'ala.Sifat-sifat Shaikh Pewaris Nabi yang benar:


1. Sampai silsilahnya kepada Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Iaitu beliau menerima Ijazah kebesaran Shaikh daripada Shaikh beliau. Sedang Shaikh ini pula menerimanya daripada Shaikh sebelum beliau. Begitu seterusnya keatas ke atas sehingga bertemu Rasullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Ini yang diisyaratkan oleh Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam sebagai Khalifah atau pewaris Baginda dalam hadis Riwayat Khatib:

"Tidak akan masuk neraka seorang muslim yang telah melihat dia akan daku. Dan tiada pula masuk neraka, mereka yang melihat ia akan orang yang melihat ia akan daku sehingga 70 lapisan wasitah sekalipun. Maka sesungguhnya mereka itulah khalifah- khalifahku (pewarisku) pada menyampaikan syariatku dan memimpin Ummatku pada jalan ketuhanan dan ubudiyyah yang sebenar. Dengan syarat mereka tetap pada syari'atku."

(Riwayat Khatib daripada Abdur-Rahman bin Uqbah)


Yang dimaksudkan dengan 'melihat' didalam hadis ini ialah yang melihat hakikat keNabian dan meyakini secara mutlaq tanpa sedikitpun keraguan. Dan timbul kasih yang tidak berbelah bahagi kepada Baginda.

Kerana disana terdapat juga mereka yang melihat Nabi dizaman hidup Baginda tetapi tertutup mata hati melihat cahaya KeNabian pada diri Nabi. Maka jadilah mereka kafir.

Demikian disepanjang zaman kemudian daripada zaman Nabi, sesiapa yang memiliki hati yang bercahaya dengan keImanan yang benar akan dapat melihat hakikat "Pewaris Nabi" yang disebut oleh Nabi itu, dengan izin Allah.

Sebahagian besar daripada Ummat tidak dapat "melihat" dan bertemu Pewaris ini kerana tiada kesungguhan untuk mencari mereka.

Lain dari itu mereka yang mempunyai penyakit dalam hati daripada sifat nifaq dan lain2 tidak dapat 'melihat' cahaya ini walaupun mungkin sekali mereka berulang-alik ditempat laluan Shaikh ini. ....tapi hati tertutup kerana sifat kesombongan dan kekufuran.

Sebab itu perlu sucikan hati kita daripada segala ria' serta kesombongan supaya hati terbuka untuk bertemu Shaikh Pewaris ini. Kerana bukanlah Shaikh ini terkenal seperti orang2 ternama dikalangan ahli politik. Bukan juga ahli silap mata yang menunjukkan kehebatan kekebalan! Bukan juga ahli nujum yang meramal tenung nasib! Bukan juga yang menunjukkan berbagai kekeramatan terbang di angkasa!!! Tidak!

Shaikh yang mulia dan suci ini bebas daripada segala sangkaan sesat orang yang menyimpang niatnya!

Beliau adalah orang pilihan Allah untuk memimpin manusia kepada Allah Ta'ala.


Dengan demikian bukanlah dia Ulama Billah dan bukan Shaikh Pewaris Nabi jika tidak bersisilah sampai Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.
2. Mahir dalam Ilmu Tauhid, Fiqh serta Tasawwuf.

Sayyid-At-Toifatus-Sufiyyah, Shaikh Junaid Al-Baghdadi Radhiallahu Anh berkata :

"Ilmu kami diikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam. Jika dia tidak menghafal Hadith Nabi dan tidak membuat catatan dalam bukunya dan tidak menghfal Al-Qur'an dan tidak mahir dalam fiqh agama dan tidak mahir dalam istilah2 alam kerohanian, maka beliau tidak layak diikuti sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meRahmati mereka2 Shaikh yang haq yang layak diikuti."


"'The leader of the spiritual community [sayyid at-ta'ifa] and its Shaikh, al-Junaid (may Allah be well pleased with him), once said: "Our knowledge ['ilm] is strictly in accordance with the Book and the Sunna. If someone does not memorize the Prophetic Tradition [Hadith], and also record it in writing; if he does not memorize the Mighty and Glorious Book; if he does not master the jurisprudence of religion [yatafaqqah fi 'd-din], and the terminology of spiritual culture [mustalah as-sufiyya]-that person is not worthy to be followed as a guide. May Allah be well pleased with those whose guidance is worthy of being followed!"
3. Berpegang teguh dengan Syari'at dengan mematuhi hukum Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.

Tujuan daripada Rasul-Rasul adalah mendirikan Tauhid serta menegakkan Syari'at Allah diatas muka bumi. Dengan demikian seseorang yang mengaku Shaikh tetapi tidak mematuhi hukum2 Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bukanlah dia Shaikh yang haq tetapi penipu yang nyata.

Berkata Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh :

"Janganlah menjadi seperti mereka, sufi (yang berpura-pura jadi sufi) yang jahil dan tiada adab, dan mencengangkan manusia di pasar-pasar. Kerana mereka adalah perompak agama kita dan penyamun di jalan Muslim." (Jila Al-Khawathir)
Daripada Kitab Kashful Mahjoob :

Seorang Murshid (Shaikh) wajib mematuhi hukum Syariat dengan tegas tanpa berbelah bahagi. Tugas beliau adalah untuk menerangi jalan mereka yang telah tersesat kepada kebenaran dan pimpinan yang haq. Seorang Murshid (Shaikh) yang tidak menghormati hukum Syari'at serta mematuhinya adalah diri sendirinya dalam kegelapan dan mustahil dapat menerangi jalan orang yang dipimpinnya. Orang seperti ini bukanlah Murshid (Shaikh) tetapi pengikut Syaitan dan musuh Islam.
(Kashful Mahjoob)
4. Seorang yang 'Arif Billah.

Telah melalui didikan kerohanian daripada Shaikhnya sehingga sampai maqam ma'rifat yang sempurna dan dapat pula memimpin manusia lain kepada Allah Ta'ala.

Berkata Ghawzhul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh :

" Untuk menjadi seorang pemimpin (Shaikh) kerohanian yang berkesan bagi kemajuan kerohanian, seseorang Shaikh itu perlu memiliki syarat-syarat ini : Dia hendaklah sangat lazim dengan Ilmu syari'at dan Ilmu membaikkan hati"


Dan berkata beliau lagi :

Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam (basirah) yang mata hatinya celik, dan cetusan serta perangsang daripada orang yang seperti ini adalah perlu. Guru yang demikian, yang dapat memupuk pengetahuan orang lain, mestilah seorang yang hampir dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak.

(Qalaid Al-Jawahir)5) Memiliki akhlaq Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam - kasih sayang kepada manusia, lemah lembut, sabar dan segala sifat-sifat mulia.


Sesuai dengan tugas mewarisi Ilmu Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam, mereka juga memiliki akhlaq Baginda yang mulia. Istilah akhlaq hendaklah di pandang dalam perspektif Al-Qur'an kerana ianya merupakan sumber akhlaq Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam. Apa saja yang disebut sebagai ma'ruf dan kebaikan itulah akhlaq yang mulia. Dan apa saja yang disebut keburukan itulah akhlaq buruk.

Melihat peribadi Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam, ada ketikanya Baginda berkata-kata dengan suara yang lembut. Ketika lain Baginda berpidato dengan suara lantang dan tegas. Waktu yang lain baginda kelihatan marah. Semua ini akhlaq Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam sesuai dengan tempat da keadaan dan orang yang berkenaan.

Dengan sebab itu tidak barhak seseorang itu menilai akhlaq dengan menggunakan aqalnya atau nafsunya. Umpamanya perkataan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam yang memerintahkan untuk memukul anak berumur 10th tetapi tidak mahu solat.

Atau perkataan Nabi yang tegas :

"Jika Fatimah anak Muhammad mencuri nescaya aku memotong tangannya"

Atau doa Nabi terhadap kerajaan Parsi yang menghina utusan Nabi dan membunuh utusan tersebut, " Nescaya Allah Ta'ala akan merobekkan kerjaan Parsi suatu masa nanti."

Atau perbuatan Sayyidina Abu Bakar Radhiallahu 'Anh memerangi golongan orang Islam yang enggan membayar zakat.

Jadi yang dikatakan akhlaq bukan hanya seperti berjalan menundukkan kepala, atau cakap lemah lembut, bahkan semua yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.6) Tidak mengejar kemewahan dunia.

Walaupun pada satu ketika beliau dianugerahkan Allah Ta'ala kemewahan, tetapi hati beliau tidak sedikitpun condong kepada kemewahan tersebut.

Kerana ada juga sahabat Nabi yang kaya raya seperti Sayyidina Uthman Dan Abdur-Rahman bin Auf tetapi mereka bukanlah orang yang mengejar kemewahan dunia. Bahkan mereka tetap zuhud dan membelanjakan harta dijalan fisabilillah tanpa berkira-kira.7) Terkenal ditempat jauh.

Shaikh Yahya Al-Kholidi Radhiallahu 'Anh meletakkan syarat ini sebagai menunjukkan kemuliaan seseorang shaikh yang benar. Dan juga sebagai syarat menghindarkan penipuan oleh mereka-mereka yang berpura-pura menjadi Murshid padahal mereka tiada kelayakan.
Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah
Last edited by MUSAFIR_KK on Sat Jun 21, 2008 10:24 am, edited 6 times in total.

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby WARIS on Tue Jun 17, 2008 1:52 pm

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الْعُلُمَاءُ وَرَثَةُ اْلأَنْبِيَاءِ، إِنَّ اْلأَنْبِياَءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْناَرًا وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi )

Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan: “Kita wajib memuliakan ulama muslimin karena mereka adalah pewaris para nabi, maka meremehkan mereka termasuk meremehkan kedudukan dan warisan yang mereka ambil dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam serta meremehkan ilmu yang mereka bawa. Barangsiapa terjatuh dalam perbuatan ini tentu mereka akan lebih meremehkan kaum muslimin.
WARIS

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w.bersabda, "Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..!

Sila layari: http://enwaris.blogspot.com/
WARIS
Ahli Kehormat
Ahli Kehormat
 
Posts: 9331
Joined: Wed Dec 28, 2005 4:03 pm

Postby MUSAFIR_KK on Thu Jun 19, 2008 12:36 pm

sambungan.....

KELEBIHAN / KEBAIKAN BERSERTA PEWARIS NABI

Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang ditunjukki Allah akan Pewaris Nabi ini....kerana kebaikan dan kebajikan yang tidak terhingga di dunia dan akhirat. Yang dimaksudkan disini ialah kebaikan bagi agama. Kebaikan bagi Tauhid dan Iman serta kemenangan abadi diakhirat kelak


Dinukil dari Kitab Risalah Naqsyabandiah - Shaikh Yahya Al-Kholidi Radhiallahu 'Anh:

Adapun faedah didunia ini bagi mereka yang berwasilah (berpegang kepada Shaikh pewaris Nabi) ialah menolakkan cita-cita selain Allah.

Dan yang lainnya adalah menyampaikan kepada Ma'rifat akan Allah (dengan sebenar ma'rifat dan ubudiyyah yang sempurna sebagaimana tuntutan Allah.)

Dan setengah daripada Faedah berwasilah (iaitu berpegang kepada Shaikh pewaris Nabi ) adalah menjadi ikutan pada hari Qiamat (ketika dibangkitkan untuk dihisab) sebagaimana Firman Allah Ta'ala :

"Pada hari Qiamat Kami serukan tiap2 manusia itu dengan Imam mereka
"


Dan setengah daripada orang yang berwasilah (iaitu berpegang kepada Shaikh Pewaris Nabi) itu akan dibangkitkan diMahsyar terus masuk Syurga bertali-tali bergantung-gantung seperti Sabda Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam:

"Hairan oleh Allah daripada satu-satu qaum yang masuk mereka itu akan syurga bertali-tali yakni bergantung satu kepada satu beberapa banyak (yakni Shaikh kepada Shaikh)


(Riwayat Bukhari)

Dan setengah daripadanya kamu termasuk dalam jaminan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam seperti sabda Baginda:


"Tidak akan masuk neraka seorang muslim yang telah melihat dia akan daku. Dan tiada pula masuk neraka, mereka yang melihat ia akan orang yang melihat ia akan daku sehingga 70 lapisan wasitah sekalipun. Maka sesungguhnya mereka itulah khalifah- khalifahku (pewarisku) pada menyampaikan syariatku dan memimpin Ummatku pada jalan ketuhanan dan ubudiyyah yang sebenar. Dengan syarat mereka tetap pada syari'atku."

(Riwayat Khatib daripada Abdur-Rahman bin Uqbah)Shaikh Yahya Al-Kholidi Radhiallahu 'Anh menambah :

Jaminan Nabi ini adalah bagi mereka yang benar hatinya serta tetap dalam Syari'at Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam. Demikian juga hendaklah sepenuh hati memelihara adab2 terhadap Shaikh sepertimana yang dikehendaki


Beliau seterusnya berwasiat supaya memilih Shaikh yang sebenar yang cukup syarat yang melaykkkan beliau sebagai Shaikh yang sebenar, bukan teraba-raba saja.

(disini tamat petikan kitab)


Jika demikian besar kelebihan Shaikh yang mulia ini, sewajarnya kita mencari mereka dan berpegang teguh dengan mereka. Sesungguhnya malapetaka akhirat tersangat dahsyat sehingga tak terbayang oleh kita. Tetapi ditengah-tengah kegelisahan lautan manusia di Mahsyar itu beberapa kelompok manusia dibangkitkan bertali-tali, berantai-rantai dari Raslullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam berpaut kepada Baginda para sahabat, berpaut kepada Sahabat sekalian Shaikh-Shaikh serta sekalian pengikut mereka yang setia - masuk syurga. Alangkah bahagia mereka itu. Mudah-mudahan kita tergolong kedalam golongan bertali-tali ini... Insya Allah.Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby WARIS on Thu Jun 19, 2008 5:06 pm

Allah subhanahu wata’ala Berfirman: “Dan tiadalah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.”

(An-Najm: 3-4 )


Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

العُلَمَاءُ وَرَ ثَةُ اْلأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.”

(HR. At-Tirmidzi dari Shahabat Abu Darda t )

Badruddin Al-Kinani rahimahullah berkata: “Cukup derajat ini menunjukkan satu kebanggaan dan kemuliaan. Dan martabat ini adalah martabat yang tinggi dan agung. Sebagaimana tidak ada kedudukan yang tinggi daripada kedudukan nubuwwah (kenabian), begitu juga tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris nabi.”
WARIS

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w.bersabda, "Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..!

Sila layari: http://enwaris.blogspot.com/
WARIS
Ahli Kehormat
Ahli Kehormat
 
Posts: 9331
Joined: Wed Dec 28, 2005 4:03 pm

Postby MUSAFIR_KK on Fri Jun 20, 2008 12:01 pm

DIMANAKAH KITA DAPAT MENEMUI SHAIKH PEWARIS NABI

Sesungguhnya sepanjang zaman mulai dari kewafatan Baginda Nabi Salla-Allahu ‘Alaihi WaSallam sehingga ke akhir zaman, akan tetap ada pewaris Nabi ini. Tetapi mereka terlindung dari pandangan orang awam. Cuma mereka yang benar2 ikhlas serta benar dalam pencarian mereka akan dibukakan Allah Ta’ala untuk menemui Pewaris Haq ini.

Berkata Ghawthul A’zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu ‘Anh :

Kubah yang di bawahnya Allah sembunyikan sahabat-sahabat akrab-Nya adalah keadaan mereka yang tidak terkenal, rupa yang biasa sahaja, sederhana dalam segala hal. Bila melihat kepada pengantin yang ditutupi oleh tabir perkahwinan, apakah yang dapat dilihat kecuali tabir itu?

Dari Siirul Asrar, Ghawthul A’zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu ‘Anh menyebut :

Hanya pemilik-pemilik ‘pengantin yang pengasih’ mengenali mereka dengan dekat dan secara mesra.. Orang-orang Arif yang menjadi sahabat akrab Allah, walaupun sangat cantik, tetapi ditutupi oleh keadaan luaran yang sangat sederhana, seperti manusia biasa.


Yahya bin Muadh al-Razi berkata, “Para kekasih Allah adalah air wangi Allah di dalam dunia. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang benar dan jujur sahaja dapat menciumnya”.

(“Sirr Al-asrar fi ma Yahtaju Ilahi Al-abrar” atau “Rahsia dalam rahsia-rahsia yang Kebenarannya sangat diperlukan”)Lihatlah betapa Hujjatul Islam Imam Ghazali yang begitu tinggi kedudukan disisi Ulama ketika itu, tak pernah putus asa dari Rahmat Allah dalam pencarian kepada Ilmu Hakiki dan Pewaris Nabi yang Haq. Akhirnya setelah memohon bersungguh-sungguh Allah Ta'ala memperkenankan permohonan dan rayuan beliau.


http://www.bicaramuslim.com/bicara6/vie ... hp?t=12113Buanglah segala ria' serta kesombongan dalam hati dan ikhlaslah dalam pencarian kepada keTuhanan nescaya Allah Ta'ala perkenankan. Sebagaimana pesanan Ghausul A'zam Shaikh Muhyiddin Radhi- Allahu 'Anh :

Ghausul A'zam Shaikh Muhyiddin Radhi- Allahu 'Anh : Kesombongan, kemunafikan, serta ego dalam hati adalah semua itu anak panah syaitan yang tertuju kepada hati kamu. Seseorang itu perlu melakukan beberapa stategi untuk mempertahankan diri dari serangan ini. Strategi yang tepat telah diterangkan dan dipersembahkan oleh para Masyaikh. Kamu mestilah patuhi arahan mereka dan bertindak atas arahan itu. Mereka akan memimpin kamu kepada jalan Allah kerana mereka telahpun mengembara diatas jalan tersebut. Mintalah nasihat mereka dalam hal bersangkutan nafsu, kejahatannya serta kelemahan lain kerana mereka juga telah menderita akibat daripada nya dan mereka sangat 'arif tentang bahaya dan kejahatan nafsu2 jahat ini .Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Fri Jun 20, 2008 12:41 pm

APAKAH PILIHAN LAIN BAGI MEREKA YANG TIDAK MENEMUI SHAIKH PEWARIS NABI?

Sesungguhnya kita berada di penghujung nyawa Dunia. Ribuan pendapat. ! Ribuan golongan dengan fahaman masing2!!! Beraneka macam parti serta persatuan masing-masing dengan aliran masing2. Setengahnya telah disesatkan oleh cerdik pandai yang jahil sebagaimana disebut oelh Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam :

Daripada 'Abdullah Ibnu Amr Ibn Al-'As berkata: Aku mendengar Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam bersabda, "Allah Taala tidak mencabut Ilmu dengan mengambilnya dari(hati) manusia, tetapi mengambilnya dengan mewafatkan Ulama' (Billah) sehingga apabila tiada lagi yang tinggal (Ulama Allah) tersebut maka manusia akan mengambil orang jahil sebagai pemimpin mereka yang akan memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain.


Ini zaman kita!
Zaman kejahilan orang Islam!
Zaman kezaliman pemerintah !
Zaman kekufuran dan kefasikan!
Zaman kejahilan serta kebodohan cerdik pandai agama!


Maka kemana hala tujuan???


Maka beruntunglah sesiapa yang ditunjukki Allah dengan pewaris Haq ini. Serta berpegang teguh dengannya.

Sekiranya seseorang itu telah berusaha bersungguh-sungguh dengan ketulusan hatinya tetapi tidak dapat bertemu juga Pewaris ini maka di sini panduan yang telah diberikan oleh Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi Wasallam


Daripada Hudhaifa bin Al-Yaman : Orang gemar bertanya kepada Raslulullah Salla-Allahu Alaihi WaSallam mengenai perkara-perkara baik, tetapi aku suka bertanya Baginda berkenaan perkara-perkara kejahatan kerana aku takut ianya menguasai aku. Suatu hari aku bertanya : Ya Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam! Kami dahulu dalam keingkaran dan kejahatan dan Allah Taala telah menganugerahkan kepada kami kebaikan ini ; Adakah akan datang kejahatan selepas kebaikan ini? Baginda jawab : "Ya". Aku bertanya adakah akan ada kebaikan selepas kejahatan itu? Baginda jawab : "Ya", tetapi akan dicemari dengan Dakhan (sedikit kejahatan) Aku bertanya, "Apa itu Dakhan ya Rasulullah? Baginda jawab : "Engkau akan melihat setengah manusia memimpin (manusia lain) berdasarkan prinsip ( jalan) lain daripada Sunnahku. Engkau akan melihat perbuatan mereka dan engkari mereka itu. " Aku bertanya, " Adakah akan ada kejahatan selepas kebaikan itu?" Baginda jawab, "Ya, akan ada manusia mengajak manusia lain kepada pintu neraka jahannam, dan sesiapa yang menerima tawaran mereka akan dicampakkan kedalam neraka (oleh mereka)" Aku berkata, "Ya Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam! Tolong khabarkan kepada kami darihal orang seperti itu." Baginda jawab, " Mereka dari kalangan kita dan bertutur dalam bahasa kita". Aku bertanya, "Apakah perintahmu kepadaku jika keadaan demikian berlaku ketika aku hidup?" Baginda jawab, "Bersertalah dengan jemaah Muslimin dan Amir mereka". Aku bertanya,"Jika tiada jemaah Muslimin atau Amir (apa yang patut aku buat)?" Baginda menjawab, " Jauhkan diri dari semua jenis kelompok, walaupun kamu terpaksa makan akar kayu sehingga kamu bertemu Allah dalam keadaan tersebut.Dan ada lagi panduan dan kegembiraan bagi mereka yang ingin mendapat Shafaat pewaris ini walaupun tiada bertemu seseorang pun dari pewaris Nabi dalam kehidupan mereka. Iaitu Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh adalah sebagai Shaikh yang umum bagi seluruh Ummat Islam yang meyakini serta membesarkan beliau untuk memperoleh shafaat.


Dari Qala'id Al-Jawahir, berkata Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh :

'My hand over my pupils is like the sky over the earth. If one of my pupils is not perfectly fine, whereas I am perfectly fine-by the Might and Glory of my Lord!-my feet will not move from standing in the presence of my Lord (Almighty and Glorious is He), until He transports me, and all of you, to the Garden of Paradise!'"

"Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) was once asked: 'What view would you take of a man who called himself a Qadiri, though without receiving instruction from you, and without wearing a tattered robe [khirqa] conferred by you? Would he actually be counted as one of your companions?' To this the Shaikh replied: 'If someone adopts my name [by calling himself a Qadiri], or otherwise professes his affiliation to me, Allah (Exalted is He) will accept him, even if he happens to be on a reprehensible course, for he is a member of the troop of my companions.'

"Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) also said: 'For any Muslim who steps across the threshold of my schoolhouse door, the torment of the Day of Resurrection [Yawm al-Qiyama] will be alleviated.'

Wallahu A'lamBerpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby kajang_prima on Mon Jul 21, 2008 1:34 pm

bagus juga topik ni...sekurang2nya buk perkara bleh kita semua perolehi :D Klu bgitu apa yang dikata SUFI !...dan pewaris nabi itu apa yg diwariskan sebenarnya? :o
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Postby MUSAFIR_KK on Mon Jul 21, 2008 6:10 pm

kajang_prima wrote:bagus juga topik ni...sekurang2nya buk perkara bleh kita semua perolehi :D Klu bgitu apa yang dikata SUFI !...dan pewaris nabi itu apa yg diwariskan sebenarnya? :oMudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Taufiq wal Hidayah kepada aku dan kamu dan seluruh Ummat Islam....mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan.....mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah kedalam barisan Nabi dan pewaris2 Nabi yang sambung menyambung masuk Syurga Allah(tanpa hisab)! Insya Allah.

Pewaris Nabi tidak mewariskan emas dan perak, bukan harta dunia yang bertimbun, bukan kemewahan dan perhiasan dunia!

Pewaris Nabi hanya mewariskan apa yang mereka terima daripada Junjungan besar Sayyidina Wa Maulana Muhammad Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam sebagai amanah :

Membebaskan manusia daripada 'aqidah yang sesat kemudian mentauhidkan Allah Yang Maha Esa serta mendirikan Syari'at Allah (syari'at) dan memimpin manusia kepada KeTuhanan (Toriqat) , sebagaimana juga Amanah yang diterima oleh junjungan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam.


Sabda Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam :

"Tidak akan masuk neraka seorang muslim yang telah melihat dia akan daku. Dan tiada pula masuk neraka, mereka yang melihat ia akan orang yang melihat ia akan daku sehingga 70 lapisan wasitah sekalipun. Maka sesungguhnya mereka itulah khalifah- khalifahku (pewarisku) pada menyampaikan syariatku dan memimpin Ummatku pada jalan ketuhanan dan ubudiyyah yang sebenar. Dengan syarat mereka tetap pada syari'atku."


(Riwayat Khatib daripada Abdur-Rahman bin Uqbah)

Firman Allah :

Aal-e-Imran [3:164] Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya) dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum Syariat) dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang
nyata.Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby kajang_prima on Tue Jul 22, 2008 4:34 pm

tambah sikit dgn ilmu yg daif ini......Ulamak Pewaris Nabi ! soalnya,siapakah yg dikatakan Ulamak Pewaris Nabi ini?...klu nabi Muhammad saw ada tanda kenabiannya...bgitu jg para nabi dan rasul serta para sufi....bagaimana pulak Ulamak pewaris nabi ini... :D
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Postby PenMerah on Wed Jul 23, 2008 9:32 am

pak kiyai...

waris,pewaris,mewaris dan sewaktu perkataan waris boleh tukar sama makna dengan waris.... aku elegik sangat ngan perkataan waris setakat ini... :o :( :matabulat:
PenMerah SeOrang Lelaki..
1.Tukang Nasihat... Boleh....2.Tukang Kutok Pon...Boleh...
3.Tukang Buat Kecoh... Boleh gak..
User avatar
PenMerah
Ahli Felo
Ahli Felo
 
Posts: 4234
Joined: Thu Mar 08, 2001 8:00 am

Postby MUSAFIR_KK on Wed Jul 23, 2008 10:57 am

PenMerah wrote:pak kiyai...

waris,pewaris,mewaris dan sewaktu perkataan waris boleh tukar sama makna dengan waris.... aku elegik sangat ngan perkataan waris setakat ini... :o :( :matabulat:Maaflah tuan, saya sedar akan kerunsingan tuan ini ! Perkataan yang membawa makna yang hampir serupa adalah 'khalifah' atau 'pengganti'.

Jika semua pihak faham akan maksud ini saya rasa tidaklah timbul banyak masalah. Khalifah adalah perkataan umum kepada semua permuridan yang dianugerahkan dengan 'maqam' tersebut daripada peringkat Am kepada Khawas. Sedangkan "Shaikh" adalah istilah khusus daripada khalifah yang telah mencapai darjat tertinggi - Kamil Mukammil dan menjadi wakil dalam silsilah !

Terserah kepada ahli BMC, kerana pertukaran istilah tidak menjejaskan pegangan selama tidak membawa kepada perubahan dasar dan pokok.


Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby MUSAFIR_KK on Wed Jul 23, 2008 11:48 am

kajang_prima wrote:tambah sikit dgn ilmu yg daif ini......Ulamak Pewaris Nabi ! soalnya,siapakah yg dikatakan Ulamak Pewaris Nabi ini?...klu nabi Muhammad saw ada tanda kenabiannya...bgitu jg para nabi dan rasul serta para sufi....bagaimana pulak Ulamak pewaris nabi ini... :D
Mudah-mudahan Allah menunjukki kita Shaikh yang benar ini serta tetapkan hati kita dalam Iman dan Islam.

Semua persoalan ini telah saya kemukakan dalam huraian di atas termasuk cara mengenali Shaikh yang sebenar. Tolonglah semak balik. Jika ada kekeliruan kita sama-sama memperingati satu sama lain.

Setengah hamba Allah dalam pencarian ini ditunjukki oleh Allah di dalam mimpinya. Sebahagian lain mendapatnya daripada perkhabaran sahabatnya yang dipercayai. Sebahagian lain pula daripada gerak hati yang benar daripada pancaran cahaya hati yang benar2 berharap kepada Allah. Dalam bahasa yang tepat, tidak ada cara khusus untuk mengenali Shaikh ini. Kerana mereka adalah hamba2 Allah yang terpilih yang hanya dapat di cium bau keharumannya oleh orang yang benar Imannya dan benar2 mengaharap peretemuan dengan kekasih Allah ini.

Dari Siirul Asrar, Ghawthul A’zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu ‘Anh menyebut :

Hanya pemilik-pemilik ‘pengantin yang pengasih’ mengenali mereka dengan dekat dan secara mesra.. Orang-orang Arif yang menjadi sahabat akrab Allah, walaupun sangat cantik, tetapi ditutupi oleh keadaan luaran yang sangat sederhana, seperti manusia biasa.


Yahya bin Muadh al-Razi berkata, “Para kekasih Allah adalah air wangi Allah di dalam dunia. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang benar dan jujur sahaja dapat menciumnya”.

(“Sirr Al-asrar fi ma Yahtaju Ilahi Al-abrar” atau “Rahsia dalam rahsia-rahsia yang Kebenarannya sangat diperlukan”)Ada seorang hamba Allah bertanya kepada saya, mengapa Allah Ta'ala menyembunyikan Shaikh atau kekasih Allah ini. Susahlah kita nak cari. Saya jawab bukan tersembunyi itu bermaksud hilang dari pandangan atau seperti sembunyi dalam gua atau seumpamanya. Beliau ada dikalangan kita, tetapi sebahgian besar manusia awam tak nampak hakikat 'kewalian' mereka kerana hati tertutup - berkemungkinan dari banyak sebab : Daripada sebab mengengkari perintah Allah yang kecil2 sehinggalah sebab memperbuat dosa2 besar dan menzalimi manusia! Semua menjadi sebab terhijabnya seseorang daripada memandang hakikat ini.

Jika seseorang itu benar dalam Imannya dan benar dalam mencari Shaikh yang benar ini dengan tiada tujuan melainkan "Mardhatillah' nescaya Allah Ta'ala menunjukkinya. Insya Allah.

PERINGATAN PENTING :

Sebahagian manusia dalam mencari Shaikh ini terlanjur kepada kebatilan sehingga berguru dengan guru yang sesat. Setengahnya mengamalkan Ilmu sihir, sebahagian lain mengamalkan Ilmu kebatinan yang sesat. Setengah lain tenggelam dalam Ilmu Kalam yang tiada mengena dalam perjalanan Salik, akhirnya jatuh kepada Mu'tazilah atau Jabariah.

Bukan semua yang mendakwa Shaikh itu dapat diterima sebagai Shaikh yang benar yang diterima oleh Rasulullah Salla-Allahu 'AlaihiWaSallam. Periksalah mengikut petunjuk yang telah di perintahkan oleh sekalian Masyaikh terutama Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu 'Anh. Beliau telah memberi amaran supaya hati-hati jangan berguru kepada guru yang mengaku Shaikh padahal dia adalah penipu yang mengambil kesempatan daripada kejujuran manusia semata-mata untuk kepentingan dunia.

Diantara perkara2 yang menjadi kekeliruan yang perlu ditekankan disini :


Kebiasaannya guru yang sesat ini memiliki ilmu Ghaib yang sesat atau Ilmu jinn atau Ilmu memukau orang. Dengan Ilmu sesat ini dia mengawal murid supaya mengikut perintah dia. Murid ini yang tak tahu apa-apa mengikut saja apa suruhan dia termasuk yang bertentangan dengan Syari'at.

Yang terbaru saya mendapat maklumat daripada sahabat saya yang telah lama mengikut sebuah Toriqat di Kajang. Guru dia menganjurkan pesta tari menari campur lelaki perempuan, ada yang boleh pegang tangan. Kemudian dia bagi fatwa : Apa saja yang dia suruh mesti dipatuhi termasuk yang haram. Kalau dia suruh telanjang kena telanjang termasuk anak2 dara! Semua murid diwajibkan sampaikan perkara ini kepada anak isteri mereka. Jika mereka tak sampaikan mereka dikira derhaka. Kemudian siapa yang keluar dari Toriqat itu akan dikira derhaka dan munafiq. Allahu Akbar, Wal 'Iyazhubillah....beginilah sesatlah seorang guru. Asalnya nampak baik. Lama kelamaan baru nampak kesesatan dia. Sehingga ramai lagi takut keluar dari Toriqat itu kerana takut jadi murtad dan munafiq.

Jadi sesiapa di kawasan Kajang hati-hatilah dengan guru ini. Bukan saja diKajang bahkan diseluruh dunia ada guru2 yang sesat ini mengajarkan ilmu sesat mencari keuntungan dunia. Kitab yang diajar pula kitab tinggi2.

Sebab itu Para Arifin Billah telah sepakat mengatakan mana2 guru melakukan perkara2 bertentangan dengan Syari'at Nabi wajib melarikan diri daripadanya! Haram mengikutnya lagi kerana tiada ketaatan kepada makhluq dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah pengikut Syaitan dan Perompak Agama!

Hati-hatilah dan mohonlah kepada Allah sungguh dengan niat ikhlas. Nescaya Allah Ta'ala menunjukki kebenarannya!

Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Postby kajang_prima on Wed Jul 23, 2008 1:18 pm

bagus pandangan tuan :D
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby kajang_prima on Mon Sep 22, 2008 1:14 pm

Ulamak pewaris nabi ini allah kurniakan dgn 7 ain...alam,alim,ilmu....hingga 7 ain. Dia mmg mewarisi ilmu kenabian,bukan untuk 1nabi tapi 124 000 para nabi dan rasul.Dia duduk 2 alam, alam hamba dan alam kekasih menjalankan segala syariaat nabi Muhammmad saw.Keteguhan aqidahnya bulat dan kukuh kpd Allah dan menyampaikan agama.. bukan mengajar.Mengajak ikhwan2 sejalan mentauhidkan dan meminta pd Allah shj tanpa melalui sandaran sama ada wasilah/rabitah melaluinya atau syeikh2,wali dsbnya...Ajaran aqidah menjadi pegangan dan keutamaan dengan menyampaikan ttg kemulian,kebesaran,keagungan,kekuatan dan keunggulan Allah.Ia bukannya ulamak berkepentingan untuk kaumnya,politiknya atau duniawi :gelak:
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby MUSAFIR_KK on Tue Oct 14, 2008 5:18 pm

kajang_prima wrote:Ulamak pewaris nabi ini allah kurniakan dgn 7 ain...alam,alim,ilmu....hingga 7 ain. Dia mmg mewarisi ilmu kenabian,bukan untuk 1nabi tapi 124 000 para nabi dan rasul.Dia duduk 2 alam, alam hamba dan alam kekasih menjalankan segala syariaat nabi Muhammmad saw.Keteguhan aqidahnya bulat dan kukuh kpd Allah dan menyampaikan agama.. bukan mengajar.Mengajak ikhwan2 sejalan mentauhidkan dan meminta pd Allah shj tanpa melalui sandaran sama ada wasilah/rabitah melaluinya atau syeikh2,wali dsbnya...Ajaran aqidah menjadi pegangan dan keutamaan dengan menyampaikan ttg kemulian,kebesaran,keagungan,kekuatan dan keunggulan Allah.Ia bukannya ulamak berkepentingan untuk kaumnya,politiknya atau duniawi :gelak:Assalamu 'Alaikum wr wb
Kepada seluruh warga BMC dan selururuh kaum muslimin muslimat selamat menyambut Hari Kemenangan, dan Hari Kesucian, Hari Fitrah, Idul Fitr. Maaf Zahir Batin.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita semua untuk memenuhi seruan kesucian ini pada tahun-tahun akan datang, Insya Allah.

Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala menetapkan kita di jalan "Sirat-Al-Mustaqeem" dengan haq dan kesungguhan serta keteguhan sehingga akhir hayat kita, Insya Allah. Kerana di akhir zaman kebanyakan Ummat Islam banyak berdiri atas sangkaan-sangkaan mereka. Sebahgian kerana mereka menyangka mereka sudah mempunyai Ilmu yang banyak. Sebahgian lagi merasakan dan menyangka mereka sudah cukup amal.

Kelalaian dalam menuntut Ilmu yang benar menyebabkan ramai yang tergelincir dari golongan 'Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah' yang disebut oleh Nabi Sall-Allahu 'Alaihi WaSallam sebagai satu-satunya golongan yang terselamat daripada 73 golongan Ummat Islam.

Puncanya adalah kerana tidak kembali kepada Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ilmu Pewaris Nabi. Apa Ilmu pewaris Nabi? Siapa pewaris Nabi? Dimana Pewaris Nabi? Telah kita huraikan sekadarnya didalam bab ini. Jika anda orang yang benar dalam pencarian nescaya Allah Ta'ala akan menunjukki jalanNya. Jika anda seorang yang sombong dan takabbur dengan Ilmu sedikit yang anda pelajari dari Universiti atau pusat2 lainnya, pasti Iblis La'natullah akan berdiri dihadapan mempersilakan anda masuk kedalam perangkapnya.!!! Wal 'Iyadzubillah.

Bagi mereka-mereka yang mempertikaikan 'Tawassul' atau 'berwasilah' saya berharap bacalah kitab-kitab karangan Ulama' benar dan Ulama' pewaris Nabi - Imam Shafi'e, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Abbas, pendapat Imam Turmizi dan lain-lainnya.

Sekarang anda membaca buku2 karangan dari golongan sesat Wahabiyyah atau sebangsanya kemudian mempertikaikan 'Tawassul' dan 'Wasilah'. Siapa dikalangan anda yang lebih berilmu dari Imam2 mazhab besar serta sekalian Tabiin? Mereka telah memfatwakan akan kebenaran bertawassul dan mereka sendiri bertawassul dengan Nabi Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam serta sekalian Aulia' yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala.

Moga Allah Ta'ala menetapkan hati kita dalam Tauhid yang benar sehingga akhir hayat kita dengan keberkatan dan kemuliaan Rasulullah Salla-Allahu 'Alaihi WaSallam serta sekalian Aulia Allah!!!Berpegang Teguhlah dengan 'Tali Allah'

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby kajang_prima on Wed Oct 15, 2008 12:04 pm

Assalammualaikum..... :D
sekadar penerangan dari hamba yang hina dina dan serba kekurangan...

Mengapa Ulama’ akidah ahli sunnah waljammah melarang bertawassul pd kubur Rasullullah saw,para sahabat,wali,syeikh dan sebagainya…

Ini kerana iman umat akhir zaman ini lebih nipis daripada bawang atau lebih daripada itu dan ketaksuban yang melampau menggunakan dalil2 atau hadith Ulama’ muktabar atau para sahabat yang diselewengkan bagi menghalalkan cara. Seumpamanya LAIN YANG DISURUH ATAU DIMAKSUDKAN OLEH ULAMA’2 MUKTABAR ATAU HADITH LAIN PULA YG DIBUAT.

1) Para nabi,wali,ulama’ dan sebagainya tidak kamil,bersifat baharu,serba kekurangan tetapi dengan ilmu yang Allah kurniakan mereka dinaikkan dengan berbagai martabat.

2) Tiap2 benda yang bersifat baharu tidak boleh memberi bekas,tiada manfaat dan mati. Mengapa tidak minta pada Allah zat yang maha hidup,melihat,mendengar dan berkata2,berkuasa,berkehendak,pemurah,pengasih dan penyayang serta kamil?

3) Kemuliaan,keberkatan,ilmu dan sebagainya tiada pada Rasulullah saw,para sahabat,wali, malah Rasulullah sendiripun tidak dapat atau layak memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Bagaimana ada golongan2/jalan2 tertentu menggunakan tawassul di kubur2 wali,syeikh,keramat dan sebagainya untuk mendapatkan berkat?

4) Walau setinggi mana wali pun atau keramat belum tentu ada jaminan yang mereka ahli surga.Jadi kenapa tawassul pada kubur atau makam mereka yang belum tentu ada jaminan surga Allah?

5) Sedangkan kehendak Al Quran dan perintah Allah digalakkan berselawat atas nabi bukan minta doa...Apatah lagi minta doa di kubur wali2,keramat2,mursyid2 yang maqam dan ilmunya lebih rendah dari Rasulullah saw dan para sahabat.

6) Bertawassul diharuskan syarak hanya kepada benda2 hidup sahaja.Inilah aqidah ahli sunnah waljamaah yang disarankan oleh ulama’ muktabar....bukan ular dalam semak yang memesongkan aqidah umat akhir zaman ni...

7) Tawassul dalam erti kata sebenar ini lebih kepada doa sahaja atau sebagai sunnah atau asbab seperti menggunakan kenderaan untuk sampai kesesuatu tempat,..makan ubat kerana demam,kepada ibu-bapa bagi mendoakan kejayaan anak dan sebagainya dengan syarat Tawassul pada benda hidup dengan meletakkan Allah sebagai tujuan dan matlamat akhirnya.

8) Tawassul yang dijelaskan/diterangkan ulama’ muktabar telah diseleweng dan dipesongkan maksudnya oleh golongan2 ini bagi menghalalkan perbuatan tawassul di kubur dengan menggunakan hadith2 dan ulama’2 muktabar.Apa yang dimaksudkan dan diamalkan oleh Ulama’ muktabar sungguh jauh berbeza dengan fahaman golongan ini yg bertawassul pada kubur2 wali,syeikh2,keramat dan sebagainya seumpama langit dengan bumi.Golongan ini melakukan fitnah yg tidak sewajarnya pada ulama’2 ini....nauzubillah hi min zalik...

9) Bagaimana kita hendak mengenal dan cintakan Allah, sedangkan kita ada perantaraan dengan makhluk yang tidak memberi bekas.Sedangkan Allah tidak menerima amal yang ada penyekutuan.

10) Jika fahaman tawassul dikubur ini yang dibawa oleh golongan ini, jadi tiada bezanya dengan fahaman syiah,yahudi,nasrani,hindu....dan golongan inilah yang memburukkan dan menimbulkan fitnah pada ilmu tasauf dan tareqat.Wassalam...

BERPEGANGLAH PADA TALI2 ALLAH...JANGAN MENGADA-ADAKAN AGAMA.... :)
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby Darwis on Wed Oct 15, 2008 3:13 pm

takyahlah nak panjangkan perkara khilaf, kalau tak setuju takpa. Mereka yang setuju dengan tawasul pun ada dalil.

Cuma kita hendaklah jujur, kalu artikel ni orang lain punya berilah kredit pada penulisnya tanda hormat kita :D
Darwis
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 458
Joined: Wed Dec 28, 2005 1:38 pm

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby MUSAFIR_KK on Thu Oct 16, 2008 5:22 pm

kajang_prima wrote:Assalammualaikum..... :D
sekadar penerangan dari hamba yang hina dina dan serba kekurangan...

Mengapa Ulama’ akidah ahli sunnah waljammah melarang bertawassul pd kubur Rasullullah saw,para sahabat,wali,syeikh dan sebagainya…

Ini kerana iman umat akhir zaman ini lebih nipis daripada bawang atau lebih daripada itu dan ketaksuban yang melampau menggunakan dalil2 atau hadith Ulama’ muktabar atau para sahabat yang diselewengkan bagi menghalalkan cara. Seumpamanya LAIN YANG DISURUH ATAU DIMAKSUDKAN OLEH ULAMA’2 MUKTABAR ATAU HADITH LAIN PULA YG DIBUAT.

1) Para nabi,wali,ulama’ dan sebagainya tidak kamil,bersifat baharu,serba kekurangan tetapi dengan ilmu yang Allah kurniakan mereka dinaikkan dengan berbagai martabat.

2) Tiap2 benda yang bersifat baharu tidak boleh memberi bekas,tiada manfaat dan mati. Mengapa tidak minta pada Allah zat yang maha hidup,melihat,mendengar dan berkata2,berkuasa,berkehendak,pemurah,pengasih dan penyayang serta kamil?

3) Kemuliaan,keberkatan,ilmu dan sebagainya tiada pada Rasulullah saw,para sahabat,wali, malah Rasulullah sendiripun tidak dapat atau layak memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Bagaimana ada golongan2/jalan2 tertentu menggunakan tawassul di kubur2 wali,syeikh,keramat dan sebagainya untuk mendapatkan berkat?

4) Walau setinggi mana wali pun atau keramat belum tentu ada jaminan yang mereka ahli surga.Jadi kenapa tawassul pada kubur atau makam mereka yang belum tentu ada jaminan surga Allah?

5) Sedangkan kehendak Al Quran dan perintah Allah digalakkan berselawat atas nabi bukan minta doa...Apatah lagi minta doa di kubur wali2,keramat2,mursyid2 yang maqam dan ilmunya lebih rendah dari Rasulullah saw dan para sahabat.

6) Bertawassul diharuskan syarak hanya kepada benda2 hidup sahaja.Inilah aqidah ahli sunnah waljamaah yang disarankan oleh ulama’ muktabar....bukan ular dalam semak yang memesongkan aqidah umat akhir zaman ni...

7) Tawassul dalam erti kata sebenar ini lebih kepada doa sahaja atau sebagai sunnah atau asbab seperti menggunakan kenderaan untuk sampai kesesuatu tempat,..makan ubat kerana demam,kepada ibu-bapa bagi mendoakan kejayaan anak dan sebagainya dengan syarat Tawassul pada benda hidup dengan meletakkan Allah sebagai tujuan dan matlamat akhirnya.

8) Tawassul yang dijelaskan/diterangkan ulama’ muktabar telah diseleweng dan dipesongkan maksudnya oleh golongan2 ini bagi menghalalkan perbuatan tawassul di kubur dengan menggunakan hadith2 dan ulama’2 muktabar.Apa yang dimaksudkan dan diamalkan oleh Ulama’ muktabar sungguh jauh berbeza dengan fahaman golongan ini yg bertawassul pada kubur2 wali,syeikh2,keramat dan sebagainya seumpama langit dengan bumi.Golongan ini melakukan fitnah yg tidak sewajarnya pada ulama’2 ini....nauzubillah hi min zalik...

9) Bagaimana kita hendak mengenal dan cintakan Allah, sedangkan kita ada perantaraan dengan makhluk yang tidak memberi bekas.Sedangkan Allah tidak menerima amal yang ada penyekutuan.

10) Jika fahaman tawassul dikubur ini yang dibawa oleh golongan ini, jadi tiada bezanya dengan fahaman syiah,yahudi,nasrani,hindu....dan golongan inilah yang memburukkan dan menimbulkan fitnah pada ilmu tasauf dan tareqat.Wassalam...

BERPEGANGLAH PADA TALI2 ALLAH...JANGAN MENGADA-ADAKAN AGAMA.... :)Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Semoga Allah memberi taufiq dan hidayah serta menetapkan hati dalam Iman sehingga akhir hayat.

Aku mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada manusia yang suka menaburkan fitnah, membuat sangkaan jahat serta tuduhan kejahatan terhadap Muslim yang lain.

Sebelum berbincang lanjut, jawab dahulu pertanyaan dibawah:

1. Ulama Ahlus-Sunnah yang mana yang mengaharamkan 'Tawassul'
2. Kitab Ulama' Mu'tabar yang mana yang mengharamkan 'Tawassul'
3. Setakat pengetahuan kamu namakan satu golongan Mu'min yang beri'tiqad bahawa selain Allah berkuasa memberi bekas.
4. Berikan definasi 'Tawassul' yang telah dihuraikan oleh Ulama' Mu'tabar seperti yang kamu dakawa kamu telah baca.

Tunggu jawapan kamu :)

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby kajang_prima on Fri Oct 17, 2008 10:25 am

BERPEGANGLAH PADA TALI2 ALLAH...JANGAN MENGADA-ADAKAN AGAMA.... :)[/quote]


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Semoga Allah memberi taufiq dan hidayah serta menetapkan hati dalam Iman sehingga akhir hayat.

Aku mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada manusia yang suka menaburkan fitnah, membuat sangkaan jahat serta tuduhan kejahatan terhadap Muslim yang lain.

Sebelum berbincang lanjut, jawab dahulu pertanyaan dibawah:

1. Ulama Ahlus-Sunnah yang mana yang mengaharamkan 'Tawassul'
2. Kitab Ulama' Mu'tabar yang mana yang mengharamkan 'Tawassul'
3. Setakat pengetahuan kamu namakan satu golongan Mu'min yang beri'tiqad bahawa selain Allah berkuasa memberi bekas.
4. Berikan definasi 'Tawassul' yang telah dihuraikan oleh Ulama' Mu'tabar seperti yang kamu dakawa kamu telah baca.

a'kum... :D
1. Ulama' warisul auliya' yg mewarisi ilmu kenabian...bukannya syeikh2 :D
2.Kitab ulama' muktabar mana sekalipun tidak boleh menandingi al quran... :gelak: al quran menjadi diri dan akhlak ulama' muktabar ini dan sunnah menjadi tatacara kehidupan mereka. :kenyit:
3.Mukmin itu tidak bergolongan,tetapi dalam satu jemaah...aku daripada Allah,dan sekelian mukmin itu daripada aku,...cukuplah Allah itu bagi kami. :kenyit:
4.Tawassul-taqwa,wasilah,rohaniah kpd Allah dan Rasulullah saw melalui al quran dan sunnah.. :kenyit:

Wassalam... :D
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby MUSAFIR_KK on Fri Oct 17, 2008 5:05 pm

kajang_prima wrote:

a'kum... :D
1. Ulama' warisul auliya' yg mewarisi ilmu kenabian...bukannya syeikh2 :D
2.Kitab ulama' muktabar mana sekalipun tidak boleh menandingi al quran... :gelak: al quran menjadi diri dan akhlak ulama' muktabar ini dan sunnah menjadi tatacara kehidupan mereka. :kenyit:
3.Mukmin itu tidak bergolongan,tetapi dalam satu jemaah...aku daripada Allah,dan sekelian mukmin itu daripada aku,...cukuplah Allah itu bagi kami. :kenyit:
4.Tawassul-taqwa,wasilah,rohaniah kpd Allah dan Rasulullah saw melalui al quran dan sunnah.. :kenyit:

Wassalam... :DJawab soalan diatas jika kamu benar2 beriman kepada Allah dan Rasul - sebagai menjawab dakwaan kamu terhadap Ulama' dan Kitab Mu'tabarKenapa jadi macam 'makhluk' hilang arah.?
Aku tanya perkara yang kamu sendiri da'wa, tetapi nampaknya kamu tak ada jawapan sebaliknya berpusing2 satu dunia. :)

Kalau kamu rasa kelakar bermain2 dengan menggunakan nama Allah, Rasul, Aulia' Allah awaslah kamu sedang dipermainkan Iblis La'natullah.

Hujjah2 batil kamu adalah serupa dengan sifat Iblis yang enggan sujud (tanda hormat) kepada Nabi Adam apabila diperintahkan Allah Ta'ala. Kerana pada sangkaan Iblis dia cukup memuliakan Allah Ta'ala saja. Dia (iblis) merasa tak perlu hormat kepada Adam kerana Adam itu tiada kemuliaan. Yang Mulia itu Allah saja.

Padahal tidak memuliakan Nabi Adam itu adalah penentangan terhadap perintah Allah Ta'ala.
Maka jadilah Iblis itu kafir kerana takabbur dan menyombongkan diri.Al-Baqarah [2:34] Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; dia enggan dan takabbur dan menjadilah dia dari golongan yang kafir.


Janganlah kamu menjadi salah seorang yang terperangkap dalam tipudya Iblis La'natullah!!!


Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby al-afif on Sat Oct 18, 2008 1:18 pm

Salam :D

Jawapan jua ana pinta ...
ilmu dicari
al-afif
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 507
Joined: Thu Aug 10, 2006 5:16 pm
Location: kl

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby kajang_prima on Mon Oct 20, 2008 9:23 am

Kenapa jadi macam 'makhluk' hilang arah.?
Aku tanya perkara yang kamu sendiri da'wa, tetapi nampaknya kamu tak ada jawapan sebaliknya berpusing2 satu dunia.

Kalau kamu rasa kelakar bermain2 dengan menggunakan nama Allah, Rasul, Aulia' Allah awaslah kamu sedang dipermainkan Iblis La'natullah.

Hujjah2 batil kamu adalah serupa dengan sifat Iblis yang enggan sujud (tanda hormat) kepada Nabi Adam apabila diperintahkan Allah Ta'ala. Kerana pada sangkaan Iblis dia cukup memuliakan Allah Ta'ala saja. Dia (iblis) merasa tak perlu hormat kepada Adam kerana Adam itu tiada kemuliaan. Yang Mulia itu Allah saja.

Padahal tidak memuliakan Nabi Adam itu adalah penentangan terhadap perintah Allah Ta'ala.
Maka jadilah Iblis itu kafir kerana takabbur dan menyombongkan diri.Al-Baqarah [2:34] Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; dia enggan dan takabbur dan menjadilah dia dari golongan yang kafir.


Janganlah kamu menjadi salah seorang yang terperangkap dalam tipudya Iblis La'natullah!!!:D a'kum...jwpannya ada di atas :kenyit: :D
Golongan2 ini yg bertawassul pd kubur wali2,keramat dsbnya menggunakan dan mempermainkan nama Allah, rasul,wali2 salah pada tempatnya :nangis: Akhirnya jatuhlah mereka ke lembah syirik.Tiap2 perbuatan syirik nerakalah tempatnya (al quran & Hadith).Maka layaklah mereka memakai sifat iblis.Sedangkan ilmu para ulamak2 muktabar bersangkutan perkara ini jauh dan langsung tidak spt perlakuan mereka ini... :-?

Allah mempunyai sifat kebesaran,kemuliaan,keagungan,kekuatan dan keunggulan.Dimana letakknya sifat kemuliaan Allah?Sifat kebesarannya letak dimana?sifat kemuliaannya pula letak dimana? boleh tolong jelaskan.... :kenyit:

Gunakannlah aqal yang waras dan hati...adakah wajar,benar dan sohih ulama' pewaris nabi mengajar dan mengajak umat bertawassul pd kubur2? sdgkan ulamak2 pewaris ini megenal dan mengetahui sifat2 kebesaran Allah!!!Lainlah klu syeikh2 atau mursyid2 dlm kumpulan2 tareqat? :gelak: Walau setinggi mana pun ilmu para sufi itu..mereka mesti duduk dalam sifat2 kebesaran,kemuliaan,...,.....kerana ianya ilmu para nabi dan rasul :D :kenyit:
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby Darwis on Mon Oct 20, 2008 2:39 pm

Apakah Saindina Bilal tidak tahu mentauhidkan Allah bila beliau bertawasul dengan Nabi? Apakah Nabi muhammad tidak tahu mentauhidkan Allah bilamana baginda bertawasul dengan para2 nabi sbelumnya? apakah Umar tidak tahu mentauhidkan Allah bilamana beliau bertawasul dengan Saidina Abbas? Apakah Aishah menyuruh ke arah syirik apabila menyuruh para2 sahabat bertawasul kepada Rasulullah? Apakah Ashabul Kahfi syirik kersana bertawasul dengan amalan mereka? :marah:

Apakah mereka ini tidak mengetahui kemulian Allah? inilah adab saudara. Persoalan ini telah dijawab dengan dalil2 sebelum ini. Kerana keegoan dalam menerima ini sebagai khilaf membuatkan saudara terasa saudara betul :D

Mari kita jawab dengan jawapan taqwa pula. Kerana kemulian Allah itulah tidak sanggup mereka menghalakan atau meminta terus kepada Allah. Malu kerana terlampau mulianya Allah itu dan siapalah mereka :oops: :nangis: . Maka dengan mncari wasilah kepada mereka yang terlebih tinggi ilmu serta amalan atau terlebih awal mentauhidkan Allah sebagai jalan merendah diri kepada Allah.

tetapi boleh saja meminta terus kepada Allah, tiada masalah dan tak berdosa pun :D .

Ala tamsilnya macam meminanglah, boleh je kalau lelaki tu sendiri nak meminang.Takde masalah pun, bahkan tak berdosa langsung :gelak: . Tapi jika menggunakan perantaraan orang tua lebih molek dan cantik. Mak mentua pun sejuk je hati 8)
Darwis
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 458
Joined: Wed Dec 28, 2005 1:38 pm

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby kajang_prima on Mon Oct 20, 2008 5:31 pm

Apakah mereka ini tidak mengetahui kemulian Allah? inilah adab saudara. Persoalan ini telah dijawab dengan dalil2 sebelum ini. Kerana keegoan dalam menerima ini sebagai khilaf membuatkan saudara terasa saudara betul :D

Mari kita jawab dengan jawapan taqwa pula. Kerana kemulian Allah itulah tidak sanggup mereka menghalakan atau meminta terus kepada Allah. Malu kerana terlampau mulianya Allah itu dan siapalah mereka :oops: :nangis: . Maka dengan mncari wasilah kepada mereka yang terlebih tinggi ilmu serta amalan atau terlebih awal mentauhidkan Allah sebagai jalan merendah diri kepada Allah.

tetapi boleh saja meminta terus kepada Allah, tiada masalah dan tak berdosa pun :D .

Ala tamsilnya macam meminanglah, boleh je kalau lelaki tu sendiri nak meminang.Takde masalah pun, bahkan tak berdosa langsung :gelak: . Tapi jika menggunakan perantaraan orang tua lebih molek dan cantik. Mak mentua pun sejuk je hati 8)[/quote]
[quote][/quote]
bab meminag ni teman setuju psl tak menyalahi aqidah :D :P :kenyit:
[quote="Darwis"]Apakah Saindina Bilal tidak tahu mentauhidkan Allah bila beliau bertawasul dengan Nabi? Apakah Nabi muhammad tidak tahu mentauhidkan Allah bilamana baginda bertawasul dengan para2 nabi sbelumnya? apakah Umar tidak tahu mentauhidkan Allah bilamana beliau bertawasul dengan Saidina Abbas? Apakah Aishah menyuruh ke arah syirik apabila menyuruh para2 sahabat bertawasul kepada Rasulullah? Apakah Ashabul Kahfi syirik kersana bertawasul dengan amalan mereka? :marah:
teman setuju dgn hal di tas,...tpi cara dan perbuatan tawassul di kubur2 yg dibuat oleh golongan :kenyit: :D ini byk sggh perbezaannya umpama langit dan bumi berbanding mereka
kajang_prima
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 58
Joined: Thu Apr 17, 2008 2:57 pm
Location: KUALA LUMPUR

Re: SHAIKH PEWARIS NABI SALLA-ALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Postby MUSAFIR_KK on Mon Oct 20, 2008 6:02 pm

kajang_prima wrote:
:D a'kum...jwpannya ada di atas :kenyit: :D
Golongan2 ini yg bertawassul pd kubur wali2,keramat dsbnya menggunakan dan mempermainkan nama Allah, rasul,wali2 salah pada tempatnya :nangis: Akhirnya jatuhlah mereka ke lembah syirik.Tiap2 perbuatan syirik nerakalah tempatnya (al quran & Hadith).Maka layaklah mereka memakai sifat iblis.Sedangkan ilmu para ulamak2 muktabar bersangkutan perkara ini jauh dan langsung tidak spt perlakuan mereka ini... :-?

Allah mempunyai sifat kebesaran,kemuliaan,keagungan,kekuatan dan keunggulan.Dimana letakknya sifat kemuliaan Allah?Sifat kebesarannya letak dimana?sifat kemuliaannya pula letak dimana? boleh tolong jelaskan.... :kenyit:

Gunakannlah aqal yang waras dan hati...adakah wajar,benar dan sohih ulama' pewaris nabi mengajar dan mengajak umat bertawassul pd kubur2? sdgkan ulamak2 pewaris ini megenal dan mengetahui sifat2 kebesaran Allah!!!Lainlah klu syeikh2 atau mursyid2 dlm kumpulan2 tareqat? :gelak: Walau setinggi mana pun ilmu para sufi itu..mereka mesti duduk dalam sifat2 kebesaran,kemuliaan,...,.....kerana ianya ilmu para nabi dan rasul :D :kenyit:Soalan tak dijawab juga....berpusing2 macam himar mabuk!!! :)
Membuat fitnah kepada Ulama' Ahlus-Sunnah, menuduh orang soleh sebagai syirik tanpa sebarang bukti - inilah da'yah2 kesesatan puak2 wahabiyyah sesat.

Semua hujjah2 kamu adalah hujjah lapuk 'wahabiyyah' yang sudah dijawab oleh Ulama'2 Ahlus-Sunnah.

Aku nak tanya kamu ini Ahlus-Sunnah atau penganut wahabiyyah???


Kalau Ahlus-Sunnah kenapa pakai da'yah wahabi.......dah lapuk pulak tu! :)Berpegang teguhlah dengan 'Tali' Allah

ALAM SEMESTA MENJELANG SENJA
YANG DIJANJIKAN HAMPIR TIBA
SEGALA AULIA' MENUNGGU PERINTAH
MENGIBAR PANJI KEBESARAN ALLAH
MUSAFIR_KK
Ahli Setia
Ahli Setia
 
Posts: 477
Joined: Wed Mar 19, 2008 9:56 am

Next

Return to Bicara Akhlak & Tasawuf

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest