Fungsi masjid pada zaman Rasulullah

Untuk apa-apa bicara, berita dan pengumuman berkaitan aktiviti masjid, surau dan komuniti anda.
Pengendali :: miftahul sudur

Fungsi masjid pada zaman Rasulullah

Postby pejuang_abadi on Tue Jun 03, 2003 9:39 am

MASJID adalah rumah Allah untuk beribadat kerana itu kesucian dan kemuliaannya hendaklah dipelihara. Segala amalan atau perkara yang dianggap boleh mencemarkan kesucian dan kemuliaan masjid tidak boleh dilakukan di dalam masjid.

Masjid juga bukan untuk tatapan dan ibadat sembahyang pada hari dan waktu tertentu saja. Sebaliknya, ia adalah pusat dan nadi kegiatan ummah, sama ada dari segi kerohanian atau keduniaan seperti kegiatan yang menyentuh perhubungan antara manusia dan pencipta (Allah). Begitu juga, perhubungan manusia sesama mereka sendiri dalam menguruskan hal ehwal keagamaan, ekonomi, sosial, keilmuan dan pentadbiran negara. Ia adalah tempat melaksanakan segala kegiatan manusia yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.

Al-Quran menjelaskan fungsi masjid di dalam firman-Nya yang bermaksud: "Nur hidayah petunjuk Allah bersinar dengan nyata (terutama sekali) di masjid sebagai tempat ibadat yang diperintah oleh Allah supaya dimuliakan dan disebut serta diperingat nama Allah padanya; di situ juga dikerjakan ibadat memuji Allah pada waktu pagi dan petang. (Ibadat dikerjakan oleh) orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat; mereka takut hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan." – (surah Al-Nur, ayat 36-37)

Dalam ayat berkenaan, tasbih atau zikir bukan hanya bererti mengucapkan subhanallah saja, melainkan lebih luas lagi, sesuai dengan makna yang dicakupi oleh perkataan berkenaan serta konteksnya. Sedangkan erti dan konteks berkenaan dapat disimpulkan sebagai takwa.

Kalau dikaji dari segi bentuk fizikal masjid pada zaman Rasulullah, ternyata sifatnya tidak seperti sifat masjid yang dibina di negeri umat Islam pada masa kini. Pada zaman itu, masjid didirikan daripada pelepah tamar dan atapnya daripada daun kurma dan apabila sujud debu melekat pada dahi.

Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, langkah pertama yang baginda lakukan ialah membina masjid. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah ialah Masjid Quba. Masjid ini didirikan secara bergotong-royong di atas sebidang tanah kepunyaan dua anak yatim. Keadaan masjid itu sangat sederhana, dikelilingi tembok batu bata yang diperbuat daripada tanah liat dan berlantaikan pasir (Shalaby, Ahmad. Perbandingan Agama Islam hlm: 77)

Ini disusuli pembinaan Masjid Nabawi di Madinah. Jelasnya kedua-dua masjid itu dibina atas dasar ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah: "Janganlah engkau sembahyang di masjid itu (yang dibina oleh orang munafik) selama-lamanya kerana sesungguhnya Masjid Quba yang didirikan atas dasar takwa dari mula (wujudnya), (maka) sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya..."– (Surah Al-Taubah, ayat 108).

Setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi berkenaan. Itulah sebabnya Rasulullah meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga disebut sebagai masjid dan menjadikan lokasi itu tempat membuang sampah-sarap. Ini kerana bangunan itu tidak menjalankan fungsi masjid yang sebenarnya iaitu ketakwaan.

Masjid tidak dilihat dari segi peranannya yang khusus saja, malah dari segi pembangunan dan perkembangan ummah seperti yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabat.

Di antara fungsi masjid pada zaman Rasulullah ialah:

l Tempat ibadat, terutama sembahyang berjemaah.

l Tempat pembentukan peribadi umat Islam atau dalam erti kata lain masjid adalah pusat pendidikan Islam.

l Pusat perkembangan ilmu pengetahuan kerana masjid tempat ilmu pengetahuan disampaikan baik dalam bidang akidah, syariat dan akhlak.

l Tempat wahyu diturunkan dan sebagai tempat wahyu disampaikan kepada sahabat.

l Pusat kegiatan kesusasteraan dan persuratan Islam. Ada sahabat yang menyampaikan syairnya dalam masjid.

l Pusat kegiatan sosial dan kehakiman dalam perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin dan penyelesaian masalah umat Islam.

l Tempat letaknya Baitulmal negara.

l Tempat persinggahan musafir dan tempat menyambut tetamu.

l Lambang persaudaraan dan perpaduan umat Islam kerana setiap hari lima kali umat Islam bertemu dengan tujuan yang sama tanpa mengira kedudukan dan keturunan.

l Tempat membuat perisytiharan kepada umat termasuk perisytiharan pelantikan khalifah (Abu Shuhbah, al-Sirat Nabawiyyat Fi al- Qur'an Wa al-Sunnat jld: 2 hlm: 31).

Antara sebab masjid pada zaman silam mampu berperanan sedemikian luas ialah:

l Keadaan masyarakat yang bersatu padu dan berpegang teguh kepada nilai keagamaan dan kebudayaan.

l Kemampuan pembina masjid menghubungkan aspek sosial dan keperluan masyarakat dengan kegiatan masjid.

l Manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid.

Di sesetengah masjid di negara ini, fungsi dan peranan masjid sebagaimana pada zaman keagungan Islam dulu tidak lagi dilaksanakan.

Namun ia tidak bererti bahawa institusi masjid tidak mampu berperanan dalam hal berkenaan.

Dalam muktamar Risalah al-Masjid di Makkah pada 1975, soal peranan dan fungsi masjid dibincang dan disepakati bahawa masjid boleh berperanan dengan baik apabila memiliki peralatan dan ruangan yang memadai untuk:

l Ruang solat yang memenuhi beberapa syarat keluasannya.

l Ruang khusus untuk wanita yang memudahkan mereka untuk keluar masuk masjid tanpa bercampur gaul dengan lelaki. Ini termasuk ruang solat dan pendidikan.

l Ruang bagi sebarang pertemuan dan bilik perpustakaan.

l Ruang klinik dan ruang untuk memandi dan mengkafankan jenazah; dan

l Ruang untuk beriadah bagi remaja Islam.

Semua perkara ini harus diwarnai dengan keadaan fizikal bangunan masjid, namun semestinya melaksanakan peranan masjid sebagaimana yang disebutkan di atas. (Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur'an hlm: 463).

Masjid adalah rumah Allah untuk beribadat kerana kesucian dan kemuliaannya hendaklah dipelihara. Segala amalan atau perkara yang dianggap boleh mencemarkan kesucian dan kemuliaan masjid tidak boleh dilakukan di dalam masjid.
pejuang_abadi
Ahli Berdaftar
Ahli Berdaftar
 
Posts: 66
Joined: Mon Jun 02, 2003 4:43 pm

Postby ICT on Thu Sep 25, 2003 3:54 pm

TEKS KHUTBAH JUMAAT MASJID
SELURUH NEGERI MELAKA

TARIKH BACAAN : 16 SYAWAL 1421H / 12 JANUARI 2001M
TAJUK : PENGIMARAHAN MASJID MELALUI MAJLIS ILMU

Sidang jumaat yang berbahagia,

Apabila kita menyingkap sejarah perkembangan kegemilangan umat Islam khususnya di zaman baginda Rasulullah s.a.w. , masjid merupakan pusat ibadat, muamalat, penyebaran Islam, pemerintahan dan pentadbiran. Masjid juga menjadi pusat pembentukan keperibadian insan serta kegiatan yang dapat memberikan faedah serta mendatangkan manfaat kepada Islam dan penganutnya.

Masjid merupakan lambang syiar Islam dan kedaulatan, ia merupakan pusat yang menghubungkan manusia sesama manusia dan hubungan manusia bersama penciptanya. Rasulullah s.a.w. mengambil langkah yang berkesan bagi meluaskan fungsi dan peranan masjid bagi mewujudkan perpaduan yang kukuh dikalangan umat Islam di Madinah dengan meletakkan dasar ketakwaan di dalam kehidupan mereka.

Firman Allah subhanahua ta’ala dalam surah At-Taubah ayat 108 yang bermaksud : ‘ Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa ( Masjid Kuba’) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih’ .

Sidang jumaat yang dihormati sekalian,

Sekiranya kita memperhatikan dan melihat bahawa fungsi dan peranan masjid hari ini tidak lebih daripada tempat ibadat semata-mata. Fungsi dan peranannya disempitkan dan dikecilkan seolah-olah masjid tidak mampu menggerakkan aktiviti kemasyarakatan di kariah masing-masing. Di dalam keadaan begini masyarakat mestilah disenaraikan dengan memberikan bimbingan terhadap ilmu supaya dengan ilmu yang mereka ada umat Islam dapat dimartabatkan dan Islam dapat diletakkan dimercunya.

Sidang jumaat yang dimuliakan,

Islam telah menggariskan konsep dan sifat-sifat bagi mereka yang dapat mengimarahkan masjid berdasarkan firman Allah dalam surah At- Taubah ayat 18 :

Yang bermaksud : ‘ Bahawa orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman dan hari akhirat, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut ( kepada sesiapa ) selain dari Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Bertolak dari ayat di atas memakmurkan masjid merupakan perkara penting di dalam masyarakat bagi melahirkan kelompok manusia yang bersifat takwa bagi memenuhi tuntutan ayat tersebut.

Sidang jumaat yang berbahagia,

Bagi mengembalikan fungsi dan peranan masjid kita memerlukan kepada kesepakatan dan semangat untuk benar-benar mendukung kemakmuran masjid. Di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan ialah satu usaha untuk memberikan ilmu pengetahuan yang berguna kepada masyarakat. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan majlis-majlis ilmu untuk memberikan kesedaran dan kefahaman bagi mengembalikan kekuatan umat bahawa betapa pentingnya ilmu buat mereka. Firman Allah subhanahua ta’ala dalam surah Az-Zumar

ayat 9.

Maksudnya : ‘ …Adakah sama orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu…’

Sidang jumaat yang dirahmati Allah,

Bagi mencapai tujuan dan hasrat di atas adalah dicadangkan beberapa program yang dirancangkan untuk dilaksanakan seperti program tahunan, bulanan, harian dan berbagai program tahunan yang dicadangkan adalah merupakan program yang biasa dilaksanakan di masjid-masjid kariah seperti Maal-Hijrah, Maulidur Rasul s.a.w., Majlis Khatam Al-Quran dan program membudayakan Al-Quran, Majlis Isra’ dan Mikraj, program korban dan berbagai program lagi yang boleh

disumbang dan disusun atur oleh jawatankuasa masjid. Manakala program bulanan, pengisiannya boleh dibuat dengan mengadakan Qiamullail, majlis

membaca kitab berzanji, ceramah bulanan dimana jawatankuasa masjid boleh menjemput wakil jabatan-jabatan kerajaan seperti badan pencegah rasuah, jabatan kerja raya, pejabat tanah, pejabat pendaftaran dan lain untuk menerangkan tugas dan peranan pejabat masing-masing kepada masyarakat.

Manakala program mingguan boleh disusun seperti mengadakan majlis bacaan Yassin dan tafsirannya, kelas pengajian Al-Quran dan kelas takmir masjid. Program membudayakan Al-Quran, kelas-kelas bimbingan pelajar-pelajar sekolah dan kelas untuk golongan wanita. Manakala program harian yang paling penting dapat dilakukan solat waktu secara berjemaah dan dapat diadakan program membudayakan Al-Quran setiap selepas solat waktu. Manakala program berkala boleh disusun atur seperti mengadakan ceramah agama, forum, kursus haji, pengurusan jenazah, pengurusan dan pentadbiran masjid dan bermacam-macam program yang telah diatur oleh jawatankuasa masjid.

Kesemuanya ini untuk memenuhi tuntutan hadis nabi s.a.w. yang bermaksud : ‘Barangsiapa yang menghendaki dunia hendaklah ia mempunyai ilmu dan barangsiapa yang menghendaki akhirat, hendaklah ia mempunyai ilmu dan barangsiapa yang menghendaki kedua-duanya (dunia dan akhirat) maka hendaklah ia mempunyai ilmu’.

Sidang jumaat yang dikasihi,

Sekiranya kita berjaya mengembalikan peranan dan fungsi masjid secara berkesan, cekap dan berkualiti (berkualiti) pastinya masyarakat Islam dapat melihat dan mengecapi suasana kehidupan yang harmoni. Manakala perpaduan masyarakat dan pengembangan dakwah Islam secara menyeluruh bagi memperkasa dan memartabatkan umat berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. dapat dijayakan. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud : ‘ Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat.
ICT
ICT
Ahli Emeritus
Ahli Emeritus
 
Posts: 2916
Joined: Fri May 24, 2002 8:00 am


Return to Bicara Masjid, Surau & Komuniti

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest