Bacaan Surah dari Al-Quran ketika Haid

Untuk apa-apa bicara khusus berkaitan kaum Hawa.
Pengendali :: limau nipis, BALKIS

Bacaan Surah dari Al-Quran ketika Haid

Postby anishumairah on Thu Apr 13, 2006 2:58 pm

Assalamualaikum


Saya ada nie ada kemuskilan. Kalau sehari saya membaca surah2 spt Kursi, Surah 3 Qul sebagai pendinding diri. Tapi
boleh ker saya memabaca semasa datang haid? Saya ada dengar ,kalau dibaca didalam hati dan niat kan sebagai zikir
dibolehkan. So kalau ada sesapa yang lebih arif , tolong beri tahu.

:(
Anis Humairah
anishumairah
Ahli
Ahli
 
Posts: 1
Joined: Mon Apr 10, 2006 9:58 am
Location: Kuala Lumpur ,Malaysia

Postby WARIS on Thu Apr 13, 2006 4:17 pm

[A] Pendapat Yang Melarang Sentuh dan Baca

Ada pendapat mengqiyaskan keadaan perempuan haid sama seperti keadaan berjunub. Selain itu pendapat yang mengharamkan turut menyandarkannya pada firman Allah:

Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci (al-Mutatahharun). [al-Waqiah 56:79]

Dan juga berdasarkan hadis-hadis antaranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci. [ Hadis daripada ‘Amr bin Hazm radhiallahu 'anh, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, al-Hakim, Baihaqi dan lain-lain melalui beberapa jalan yang setiap darinya memiliki kelemahan. Namun setiap darinya saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke taraf sahih, atau setepatnya sahih lighairihi. Lihat semakan Badri Abdul al-Samad dalam al-Itihaf bi Takhrij Ahadith al-Isyraf ‘ala Masail al-Ikhtilaf (Dar al-Buhts, Dubai 1999), jld. 1, ms. 77-82. Dinukil daripada buku Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa, Jahabersa.]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Tidak boleh membaca sesuatu ayat Al-Quran bagi orang junub dan tidak pula perempuan-perempuan haid. [Hadis daripada Ibnu Umar. Diriwayatkan at-Tirmidzi;Ibn Majah dan al-Baihaqi. Dikeluarkan oleh Imam an-Nasa'I di dalam Sunannya no.588 dan at-Termidzi didalam sunanya no.121). Lihat juga Fiqh Syafii, jilid 1, Haji Idris Ahmad S.H.]

[B] Pendapat Yang Membolehkan

Berpegang kepada kaedah bahawa perempuan yang haid boleh melakukan apa sahaja kecuali terdapat dalil qath’I (tepat) melarangnya. Terdapat dalil-dalil jelas melarang perempuan haid bersolat, bersetubuh, berpuasa dan melakukan tawaf. Namun tidak terdapat dalil jelas melarang perempuan haid daripada menyentuh dan membaca al-Quran.

Kelemahan Dalil Yang Melarang

1. Tidak boleh diqiyaskan keadaan haid dengan keadaan junub.

a. Qiyas hanya untuk mengeluarkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak terdapat di zaman turunya wahyu. Perkara baru yang wujud selepas kewafatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (tiada pada zaman Nabi), maka disandarkan secara analogi kepada sesuatu yang sudah sedia dihukumkan pada zaman Rasulullah berdasarkan kesamaan sebabnya (‘illat). Manakala haid bukanlah perkara baru. Haid sememangnya wujud zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sekiranya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melarang perempuan haid daripada menyentuh dan membaca al-Quran maka tidak perlu diwujudkan larangan tersebut.

b. Haid dan junub adalah dua perkara berbeza. Seseorang yang berada dalam keadaan junub boleh membuat pilihan samada untuk berada dalam keadaan junub ataupun tidak. Boleh juga memilih untuk keluar daripadanya (dengan mandi wajib) pada bila-bila masa. Sedangkan haid bermula dan berakhir tanpa pilihan. [ Lihat juga Fiqh Perundangan Islam, Dr. Wahbah Zuhaili (bab perbezaan atara haid dan junub), DBP, JIL. 1, ms.451]

2. Al-Mutatahharun di dalam Surah al-Waqiah, ayat 79 merujuk kepada Malaikat. [Al-`Awfi meriwayatkan daripada Ibn `Abbas, Tafsir Ibnu Kathir (Allah Bersumpah Keatas Kehebatan Al-Quran)]

Seperti mana dapat dilihat pada keseluruhan ayat:

Bahawa sesungguhnya itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci; Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. [al-Waqiah 56:77-80]

Berkata Ibnu Abbas radhiallahu 'anh, ayat “fii Kitabim-maknun” bererti di langit, yakni di al-Lauh al-Mahfuz manakala al-Mutatahharun adalah para malaikat yang suci. Demikian juga keterangan beberapa sahabat dan tabi‘in sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir al-Thabari dalam Jamii al-Bayan [Dar al-Fikr, Beirut 1999, riwayat no: 25955 – 25970. Lihat juga al-Mawardi - Al-Nukatu wa al-‘Uyun (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut), jld. 5, ms. 463-464.]

3. Perkataan ‘suci’ (al-Taharun) di dalam hadis “Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci.” memiliki banyak makna.

Mengikut kaedah Usul Fiqh: Sesuatu perkataan yang memiliki banyak erti tidak boleh dibataskan kepada satu maksud tertentu melainkan wujud petunjuk yang dapat mendokongi pembatasan tersebut. [Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa, Hafiz Fidaus Abdullah, Jahabersa]

Perkataan suci tersebut boleh bererti suci daripada najis seperti tahi dan air kencing.

4. Kelemahan Hadis “Tidak boleh membaca sesuatu ayat Al-Quran bagi orang junub dan tidak pula perempuan-perempuan haid.”

Hadis ini dhaif kerana perawinya yang bernama Ismail bin 'Ayasy, ia dipercayai oleh penduduk Syam (Syria) tapi dha'if di sisi ahli Hadith di Iraq dan Madinah-Mekah. [al-Mubarakfoori, Tuhfah al-Ahwadzii].

Berkata Imam al-Nawawi r.h:

Adapun hadis Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Baihaqi dan selainnya. Ia adalah hadis yang dha‘if, didha‘ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya. Kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah jelas.
[Majmu’ Syarh al-Muhazzab (Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut 2001), jld. 2, ms. 123-125 (Kitab Taharah, Bab Apa yang mewajibkan mandi, Bab Hukum terhadap 3 perkara).]


Hadis tersebut memiliki 3 jalan periwayatan yang semuanya dhaif. Sheikh al-Albani tidak menjadikannya penguat antara satu sama lain. Beliau juga mengatakan hadis-hadis dalam bab orang junub/haidh tidak boleh membaca al-Quran semuanya tidak sah dijadikan dalil termasuk hadith Ibn Umar ini. [Tamam alMinnah].

Dr. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat hadith ini juga adalah dhaif dan tidak sah dijadikan dalil. [Fiqh Thaharah, Maktabah wahbah, ms. 242]


Kesimpulan

Secara peribadi saya melihat pendapat B lebih rajih (jelas), pendapat ini turut disokong oleh Imam As-Syaukani. Selain itu ia juga praktikal. Allah telah berfirman:

Alif-Lam-Mim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya; ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa. [al-Baqarah 2:1-2]

Individu Muslim yang bertakwa memerlukan al-Quran sebagai petunjuk dan panduan, ini tentunya merangkumi setiap masa dan keadaan termasuklah ketika haid. Maka dengan itu al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih tidak melarang perempuan haid daripada menyentuh maupun membaca al-Quran ketika haid.

Saya telah membentangkan hujah kedua-dua pendapat. Harap ini dapat membantu memahami hujah kedua-dua pendapat.

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.[al-Isra' 17:36]
WARIS

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w.bersabda, "Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..!

Sila layari: http://enwaris.blogspot.com/
WARIS
Ahli Kehormat
Ahli Kehormat
 
Posts: 9331
Joined: Wed Dec 28, 2005 4:03 pm

Postby kaktora on Sat Dec 22, 2007 9:15 am

macam mana pun sudah jelas dan terang di perincikan oleh Waris..kak tora tetap risau..

kak tora rasa ramai perempuan di sini pun risau juga nak membaca alquran dalam keadaan berhadas...

namun memang lah kak tora tetap membaca..di dalam hati.teruskan berdoa dengan potongan ayat ayat suci alquran..

walaupun ramai masih memandang sinis..ketika kita menghadiri..dan membaca surah yasin ketika d idalam keadaan berhadas..
kaktora
Ahli Kanan
Ahli Kanan
 
Posts: 179
Joined: Wed Dec 06, 2006 2:57 pm
Location: Hulu Langat (Orang Ulu ulu ma)

Postby seraiwangi on Sat Dec 22, 2007 11:54 pm

Salam Ukhuwwah Fillah..

kak tora....

berkenaan hal ni...setau seraiwangi memang ada byk pandangan tapi yg byk diketahui n dipersetujui adalah di bolehkan membaca ayat-ayat al-Quran dengan niat zikir dan dibaca di dalam hati sahaja .... 8)
n keadaan itu la yg sentiasa seraiwangi amalkan...ini utk mendidik diri kita dr lalai n leka n moga diri kita sentiasa terpelihara....so...membaca potongan ayat2 qur'an n surah2 dgn niat zikir.....
Image
User avatar
seraiwangi
Ahli Emeritus
Ahli Emeritus
 
Posts: 1974
Joined: Wed Mar 22, 2006 3:54 pm

Postby kaktora on Mon Dec 24, 2007 9:31 am

seraiwangi wrote:Salam Ukhuwwah Fillah..

kak tora....

berkenaan hal ni...setau seraiwangi memang ada byk pandangan tapi yg byk diketahui n dipersetujui adalah di bolehkan membaca ayat-ayat al-Quran dengan niat zikir dan dibaca di dalam hati sahaja .... 8)
n keadaan itu la yg sentiasa seraiwangi amalkan...ini utk mendidik diri kita dr lalai n leka n moga diri kita sentiasa terpelihara....so...membaca potongan ayat2 qur'an n surah2 dgn niat zikir.....


di gunakan oleh guru guru agama dengan niat mengajar ketika mengajar murid murid ketika mereka dalam keadaan hadas besar..

niat ini juga di gunakan kak tora ketika menegur anak anak yang menggaji alquran..

harap harap sesiapa yang ada lebih lebih lagi pengetahuan dapat sumbang sumbangkan..di sini..
kaktora
Ahli Kanan
Ahli Kanan
 
Posts: 179
Joined: Wed Dec 06, 2006 2:57 pm
Location: Hulu Langat (Orang Ulu ulu ma)

Postby seraiwangi on Mon Dec 24, 2007 11:49 pm

yer la.. 8)
Image
User avatar
seraiwangi
Ahli Emeritus
Ahli Emeritus
 
Posts: 1974
Joined: Wed Mar 22, 2006 3:54 pm

Postby limau nipis on Wed Dec 26, 2007 8:15 am

Ok sambung.. baru masuk office n buka kitab Tafsir Wanita tulisan Syaikh Imad Zaki al-Barudi

Masalah-masalah Yang Diperselisihkan untuk Dikerjakan Wanita yang Haidh (rujuk m/s 97 kitab Tafsir Wanita)

1. Membaca al-Quran

Berdasarkan penerangan dalam Shahih Bukhari: 324, Shahih Muslim: 890; Bahkan Rasulullah memerintahkan wanita-wanita Madinah untuk keluar pada hari raya dan bertakbir sebagaimana takbir kaum musliminnya.

Wanita-wanita juga telah datang haid masa zaman Rasulullah s.a.w., namun Rasulullah saw tidak melarang mereka untuk membaca al-Quran. Sebagaimana Rasulullah saw tidak melarang mereka untuk berzikir dan berdoa.

Rasulullah juga memerintahkan pada wanita yang haid untuk menunaikan segala mansik haji (rukun dan wajib haji) kecuali tawaf di Baitullah. Wanita boleh membaca talbiah pada saat haid, ketika berada di Muzdalifah, Mina dan pekerjaaan haji yang lainnya.

2. Menyentuh al-Qur'an dan Membawanya

Firman Allah dalam Surah al-Waqiah: 79
"Tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan"

Hadis Rasulullah yang disahkan sahih oleh Al-Albani,
"Tidaklah memegang al-Quran kecuali seorang yang suci"

3. Berdiam di dalam Masjid
Tidak dihuraikan dengan mendalam di dalam buku, tetapi berdasarkan buku Jami' Ahkam An-Nisa' tulisan Syaikh Mushthafa Al-Adawi;
terdapat sebuah dalil sahih bahawa tidak ada alasan yang sahih bagi orang yang mengatakan berdiam di dalam masjid bagi wanita yang haid dengan memakai alasan sebuah kaidah; bahawa pada dasarnya seseorang itu tidak berdosa
Firzanah Amni, Fawwaz Amin, Fahri Ahmad dan Fateh Aqmar; permata hati kami

Fahri stops lactating at 2 years, 2 weeks and 1 day old <-phew, what an achievement!
User avatar
limau nipis
Pengendali
Pengendali
 
Posts: 4456
Joined: Thu Jan 01, 1970 8:00 am


Return to Bicara Muslimah

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests